Mali princ


Slika Organizacije osoba s cerebralnom paralizom širom svijeta po prvi puta su se okupile u zajedničkoj inicijativi informiranja i osvještavanja javnosti o cerebralnoj paralizi, kao najčešćem obliku tjelesnog invaliditeta. Namjera je da se Svjetski dan cerebralne paralize nastavi obilježavati i idućih godina i to svaki prvi utorak u rujnu.

Prvi put u svijetu, Svjetski dan cerebralne paralize, obilježio se 04. rujna 2012. pod motom «Promijeni moj svijet u jednoj minuti!».

17 milijuna ljudi širom svijeta ima cerebralnu paralizu, a barem 35 milijuna ljudi vrlo je blisko povezano s djetetom ili odraslom osobom koja ima cerebralnu paralizu.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s cerebralnom paralizom svi oni koji imaju cerebralnu paralizu ili su na bilo koji način povezani s osobom koja ima cerebralnu paralizu pozvani su da razmisle o iskušenjima s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu te da konkretne ideje za njihovo rješavanje iznesu na službenoj web stranici kampanje «Promijeni moj svijet u jednoj minuti» www.worldcpday.org. Međunarodno povjerenstvo odabrati će najbolje ideje koje će potom biti ponuđene inovatorima da ih pretvore u konkretne proizvode (više na www.worldcpday.org). Ova kampanja jedinstvena je prilika za osobe s cerebralnom paralizom širom svijeta da se njihov glas čuje i da dobiju priliku mijenjati svijet u kojem žive.

Interes medija za obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize bio je iznimno velik tako da su o cerebralnoj paralizi i problemima s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom u svakodnevnom životu snimljeni radijski prilozi i televizijske emisije.Neke od njih možete pogledati na sljedeći način: na stranici www.youtube.com u traci za pretraživanje upišite HSUCDP i pritisnite tipku ENTER. Prikazati će Vam se trenutni prilozi koje je postavio Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize te odaberite prilog koji želite pogledati.

Kampanja «Promijeni moj svijet u jednoj minuti!» i dalje traje. Do kraja rujna moguće je poslati svoj prijedlog u obliku video poruke koja ne traje duže od jedne minute ili u obliku teksta čije čitanje također ne traje duže od jedne minute na web stranici kampanje www.worldcpday.

Potrebna je samo jedna minuta da učinite svijet boljim!

Facebook podijeli