Mali princ


 • Poziv na radionice „Pripremite se na vrijeme – uvođenje eura u Republici Hrvatskoj“ i „Poslovna komunikacija i rješavanje krizne situacije“
  Drage poduzetnice i poduzetnici, obrtnice i obrtnici, poljoprivrednice i poljoprivrednici, Razvojna agencija IGRA Ivanić–Grad poziva vas na radionice „Pripremite se na vrijeme – uvođenje eura u Republici Hrvatskoj“ i „Poslovna komunikacija i rješavanje krizne situacije“ koje će se održati u srijedu 5. listopada 2022. od 11:00 do 16:00 sati u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora, na adresi Poduzetnička Ulica 11, Ivanić-Grad. Raspored održavanja radionica: 11:00-14:00 – „Poslovna komunikacija i rješavanje krizne situacije“ – predavačica...

 • [VIDEO] Gradska skica - Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada - 20.9.2022.
  Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš gost je nove emisije „Gradska skica“ portala Volim Ivanić u kojoj govori o jesenskim gradskim izazovima i praktičnim zanimljivostima: Započela druga faza uređenja ulice Franje Moguša, apelira se na građane da se besplatno priključe na gradski vodovod, nastavljaju se radovi na kanalizaciji u svim zakutcima našega grada, otvaraju se novi odjeli u dječjem vrtiću Žeravinec, Ivanićkom Graberju a u fazi je izrada dokumentacije za novi vrtić iza đačkog doma, u emisiji govori i o suradnji s A1 i proširenju širokopojasnog interneta u svakom naselju i...

 • SAZIV 10. sjednice Odbora za statut i poslovnik
  KLASA: 021-05/21-02/2 URBROJ: 238-10-03-01/2-22-65 Ivanić-Grad, 22. rujna 2022. Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021 i 04/2022) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe S  A  Z  I  V  A  M 10. sjednicu Odbora za statut i poslovnik  koja će se održati dana 26. rujna 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u...

 • SAZIV 10. sjednice Odbora za financije i proračun
  KLASA:021-05/21-02/1
  URBROJ: 238-10-03-01/2-22-97
  Ivanić-Grad, 22. rujna 2022.
   
  Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21  i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe S  A  Z  I  V  A  M 10. sjednicu Odbora za financije i proračun  koja će se održati dana 26. rujna 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave...

 • Započela je cjelovita statička obnova zgrade stare škole u Dubrovčaku Lijevom
  Jedna od prepoznatljivih zgrada u našem gradu nalazi se Dubrovčaku Lijevom, radi se o zgradi stare škole koja je ujedno i zaštićeno kulturno dobro. Nakon što je godinama propadala, prije dvije godine napravljena je rekonstrukcija krovišta, gdje se spriječilo daljnje propadanje i prokišnjavanje unutarnjeg dijela zgrade. Nažalost, uslijed potresa došlo je i do oštećenja nosivih dijelova konstrukcije što je zahtijevalo hitnu sanaciju te su u suradnji s Muzejom Ivanić-Grada zatražena sredstva za obnovu od strane Ministarstva kulture, a koja su naknadno i odobrena u sklopu...

 • SAZIV 11. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
  KLASA: 021-01/21-01/1
  URBROJ: 238-10-03/1-22-11
  Ivanić-Grad, 21. rujna 2022.
   
  Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)   
  S A Z I V A M
  11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA  
  Sjednica će se održati dana 27. rujna 2022. godine s početkom...

 • Započela je druga faza uređenja Ulice Franje Moguša
  Nakon prošlogodišnjeg završetka prvog dijela ulice između Učeničkog doma i Omladinske ulice, započeli su i dugo očekivani radovi na rekonstrukciji drugog dijela ulice Franje Moguša, između Omladinske ulice i ulice Sloboda. Dužina ulice iznosi 180 m, a u sklopu rekonstrukcije obuhvaćeni su radovi na izgradnji novog kolnika širine 5,5 m, s obostrano postavljenim rubnjacima, izvedba nogostupa širine 1,6 m te izvedba oborinske odvodnje. Molimo građane i vozačke za strpljenje i razumijevanje za vrijeme trajanja radova, planirani rok završetka radova je 60 dana, sukladno...

 • ODLUKA o dodjeli na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za davanje na korištenje javne površine za obavljanje...

 • Predstavljen projekt širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža)
  A1 Hrvatska gradi širokopojasnu pristupnu mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na svjetlovodnim mrežama i bežičnim rješenjima na području Ivanić-Grada, Dugog Sela, Općine Brckovljani, Općine Kloštar Ivanić te Općine Križ. Cilj predmetnog projekta je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i LTE (eng. Long Term Evolution) tehnologijama na području klastera Ivanić-Grad, čime će se omogućiti NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 17.979 korisnika. Ukupna vrijednost projekta...

 • Savska ulica od Ulice Slobode do Majdekove ulice privremeno zatvorena u oba smjera
  Zbog izrazito obilnih količina oborina došlo je otvaranja klizišta uz županijsku cestu u Savskoj ulici oko broja 50, preko puta zgrade Ivakopa. Na terenu su sve hitne službe: vatrogasci, policija, djelatnici županijskih cesta i djelatnici grada. Zbog navedenog bit će do daljnjeg privremeno zatvorena u oba smjera Savska ulica od Ulice Slobode do Majdekove ulice. Promet će se odvijati obilaznim prometnicama.