Mali princ


 • U tijeku prijave Ministarstvu za financiranje najma zamjenskoga smještaja za stradale u potresu
  U tijeku prijave Ministarstvu za financiranje najma zamjenskoga smještaja za stradale u potresu. Građani koji još uvijek nisu riješili svoj zamjenski smještaj, a objekti su im stradali u potresu, uz uvjet da su objekti u kojima su stanovali označeni crvenom naljepnicom, te udovoljavaju drugim uvjetima Javnoga poziva kojega je Ministarstvo raspisalo 8. siječnja 2022. godine, mogu se prijaviti za financiranje najma najkasnije do 17. lipnja 2022. godine. Također, na Javni poziv mogu se odazvati vlasnici stanova koji žele stanove u svojemu vlasništvu dati u...

 • JAVNI POZIV - Izlaganje geodetskog elaborata lokalnom cestom LC31172 (Tamo - Ivanić- Grad (Ž3122)
  kojim Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja lokalnom cestom LC31172 (Tamo - Ivanić- Grad (Ž3122), obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja. Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije dana 24.01.2022 u 10,00 sati započeti će s...

 • Podjela plavih i žutih kanti samostalnim kućanstvima
  Ovaj vikend 22.-23.01.2022. dijeliti će se kante za papir i plastiku u navedenim naseljima: R.BR. NASELJE 22.01. /subota/ 23.01. /nedjelja/...

 • OBAVIJEST O ZATVARANJU PLINA - Posavina
  Zbog premještanja i prespajanja ulične plinske mreže preko potoka na mostu u Savskoj ulici, Posavski Bregi dana 24.01.2022. godine od 09:00 do 15:00 sati neće imati plina potrošači u navedenim naseljima: Posavski Bregi Breški Šemovec Breška Greda Breška Zelina Trebovec Topolje Dubrovčak Lijevi Prerovec i Prečno. Molimo korisnike za razumijevanje. IVAPLIN d.o.o.

 • POZIV NA DOSTAVU PONUDE
  KLASA: 406-07/22-03/1 URBROJ: 238-10-05/2-22-2 Ivanić-Grad, 20. siječnja 2022. godine   POZIV NA DOSTAVU PONUDE   1. OPĆI PODACI 1.1. PODACI O NARUČITELJU:   Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad  Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad  OIB: 52339045122,  Broj telefona: 01/2831-360  Broj telefaksa: 01/2881-678  Internetska adresa: www.ivanic-grad.hr  Adresa elektroničke...

 • SAZIV 5. sjednice Odbora za statut i poslovnik
  Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe   S  A  Z  I  V  A  M 5. sjednicu Odbora za statut i poslovnik    koja će se održati dana 24. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1....

 • SAZIV 5. sjednice Odbora za financije i proračun
  Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21), a na osnovu ukazane potrebe   S  A  Z  I  V  A  M 5. sjednicu Odbora za financije i proračun    koja će se održati dana 21. siječnja 2022. godine (petak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat). Za sjednicu ...

 • Podjela kanti za papir i plastiku (1)
  U četvrtak, 20. siječnja 2022. godine, počinje podjela kanti za papir i plastiku u sljedećim naseljima: Graberje Ivanićko Caginec Derežani Ostatak naselja Centar (Ivanić-Grad) Podjela se vrši sustavom "od kuće do kuće".

 • SAZIV 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
  Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)   S A Z I V A M 6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA   Sjednica će se održati dana 25. siječnja 2022. godine u periodu od 8,00 do 14,00 sati elektroničkim putem. Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 23. prosinca 2021....

 • Obavijest o podjeli plavih i žutih kanti za odvojeno prikupljanje otpada
  Od danas 18.01.2022. krenula je  podjela kanti za odvojeno prikupljanje plastike i papira, tzv. plavih i žutih kanti za građane u samostalnim kućanstvima. Podjela je krenula po gradskim naseljima, a prvo naselje na rasporedu je „Gornja Poljana“. Nakon toga podjela će biti za naselje „Centar“. O daljnjem planu podjele građani će tijekom tjedna biti  obaviješteni putem Obiteljskog radija Ivanić,  FB grada Ivanić-Grada i komunalne tvrtke Ivakop.