Mali princ


 • Svjetski dan kastracije pasa i mačaka: Poziv građanima na odgovorno vlasništvo i brigu o životinjama
  Danas, 27. veljače 2024., Grad Ivanić-Grad pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana kastracije pasa i mačaka, naglašavajući važnost ovog datuma za lokalne zajednice. S obzirom na rastući broj neželjenih pasa i mačaka koji postaju teret i briga lokalnim zajednicama, Grad Ivanić-Grad aktivno radi na provedbi Zakona o zaštiti životinja i promicanju odgovorne skrbi o životinjama. Jedna od ključnih aktivnosti Grada Ivanić-Grada je uspostava suradnje s Veterinarskom stanicom Križ d.o.o. te Veterinarskom ambulantom Četiri šape d.o.o. radi pružanja usluga kastracije, cijepljenja,...

 • Obnova zelenog identiteta: Grad Ivanić-Grad obnavlja stabla nakon olujnog nevremena
  U ljeto 2023. godine, Grad Ivanić-Grad suočio se s izazovom nakon što je olujno nevrijeme prouzročilo značajnu štetu na infrastrukturi grada, posebno na zelenim površinama. Međutim, kao grad koji njeguje svoj zeleni identitet i brine o okolišu, uz pripremu Strategije zelene urbane obnove postavljen je temelj za održavanje i obogaćivanje zelenog raslinja, drveća i sadnica u gradu. Sustavno pomlađivanje starih stabala i provođenje akcija sadnje bili su ključni elementi ove strategije, koja je još više dobila na važnosti nakon nevremena. U suradnji s Komunalnim centrom Ivanić-Grad...

 • JAVNI POZIV za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!
  KLASA: 112-03/24-01/2 URBROJ: 238-10-03/1-24-1 Ivanić-Grad, 26. veljače 2024. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni...

 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 35/2024 - Održavanje Javne rasvjete (radovi)
  Podaci o naručitelju Naziv: GRAD IVANIĆ - GRAD Nacionalni reg. broj: 52339045122 Adresa: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska Podaci o postupku nabave Naziv postupka nabave: Održavanje javne rasvjete (radovi) Evidencijski broj nabave: 35/2024 Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak Procijenjena vrijednost nabave: 165.280,00 EUR Podaci o provedenom prethodnom savj eto vani u Datum početka prethodnog savjetovanja: 14.02.2024 Datum završetka prethodnog savjetovanja: 23.02.2024...

 • Pozivamo vas na izobrazbu mladih poljoprivrednika
  Mladi poljoprivrednici koji već jesu ili će podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za 2024. godine imaju pravo na povećanje osnovnog iznosa potpore u iznosu od cca 80,00 EUR po ha, uz obvezu pohađanja edukacije namijenjene mladim poljoprivrednicima u trajanju od 6 sati  i još 6 sati drugog tečaja po svom izboru. Tvrtka ABECEDA AGRO d.o.o. je jedan od ovlaštenih predavača koji su sklopili Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i dana 27. veljače 2024. godine održat će u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom tečaj za izobrazbu mladih...

 • OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
  KLASA:  112-03/24-01/1 URBROJ: 238-10-03/1-24-1 Ivanić-Grad, 22. veljače 2024. Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje                                                                                                                   O G L A S

 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska
  KLASA: 940-01/24-01/3 URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1 Ivanić-Grad, 19. veljače 2024.  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) u svezi članka 101. stavka 3. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13,...

 • Održan zajednički sastanak djelatnika u kulturi i turizmu
  Danas je održan zajednički sastanak djelatnika u kulturi i turizmu ( Muzej Ivanić-Grada , ...

 • Zatvaranje Ulice Josipa Badelića za sav promet zbog izvođenja radova na aglomeraciji
  Nastavljaju se radovi na izvođenju aglomeracije na području Grada Ivanić-Grada, sukladno tome obavještavamo građane da su Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije donijele Odluku o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC 3125 ( Graberje Ivanićko (Ž3124) - Deanovec (L31178)). Radovi se izvode u Ulici Josipa Badelića od kuč. br. 2A do kuč. br. 30, a Odluka o zatvaranju se izdaje do 29. ožujka 2024. godine. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova: križanje ŽC 3124 / ŽC 3125 - ŽC 3124 - Zagrebačka ulica-LC 31 178.

 • Gradonačelnik primio sisačkog biskupa mons. dr. Vladu Košića
  Sisački biskup Vlado Košić predvodio je u nedjelju, 18. veljače u Maloj dvorani POU Ivanić-Grad misu zahvalnicu za održane pučke misije u našoj župi. Od 11. veljače predvodili su ih salezijanci: don Damir Stojić, don Mihovil Kurkut, don David Leskovar i don Tomislav Lukač, a tijekom proteklog tjedna misionari su se uz župljane posebno susreli i sa župnim suradnicima, mladima, krizmanicima i prvopričesnicima te njihovim obiteljima. Nakon popričesne molitve biskupu je na 25. obljetnici biskupstva u ime svih župljana čestitao župnik Koretić, a zatim su ministranti izveli i kratki...