Mali princ


Voditelj Stručne službe i projekata financiranih iz EU fondova:

Arijan Svilić, struč. spec. oec.
kontakt mail: arijan.svilic@mali-princ.hr                                                                                           

Administratorice:

Lana Magdić, dipl. ling. i slav. 
kontakt mail: lana.magdic@mali-princ.hr

Vlatka Richter
kontakt mail: vlatka.richter@mali-princ.hr

Stručni suradnici iz Udruge:

 1. Zora Belanić - dipl. logoped
 2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
 3. Ivana Krešo - mag. educ. croat. phil.
 4. Jasmina Car - mag. fizioterapije
 5. Ana Sedlaček - radni terapeut
 6. Domagoj Hren - voditelj Mobilnog tima i socijalni pedagog
 7. Dora Kličan - mag. psych.
 8. Melita Kušar - izvoditeljica kreativnih radionica
 9. Paula Piršljin - izvoditeljica fizikalne terapije u Mobilnom timu
 10. Maja Dragija - izvoditeljica Informatičkih radionica

 

Osobni asistenti za osobe s invaliditetom:

 Željka Kučinić, Anna Kozak,Iva Popović-Gecan

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Višnja Božić Kušar, Tena Masnjak, Žarko Popov, Petra Liber, Srđana Šimac, Tihana Mihalj, Nikolina Miljan, Luka Škrgulja, Nikolina Vidović, Željana Tupek, Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan, Tia Spielberger, Nives Mikulić, Ana Marija Finzir, Tomislav Škrljac, Magdalena Antić, Tajana Prlić, Branka Kukovec, Mariana Maros, Juraj Pavković, Gabriela Međaković, Lena Sabo, Bruno Matovina

 

Vanjski suradnici:

 1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
 2. Sabina Hlad, dipl.oec. - Emiherc d.o.o.
Facebook podijeli