Mali princ

Voditeljica Stručne službe:

Srđana Šimac - mag. psych.                                                                                                  

Administrator:

Vlatka Richter

Stručni suradnici iz Udruge:

 1. Zora Belanić - logoped
 2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
 3. Željana Lojna - fizioterapeut
 4. Nikolina Vidović - radni terapeut
 5. Željana Tupek - dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom informatika
 6. Maja Dragija - dipl. inf.
 7. Luka Škrgulja - stručni suradnik za grafičke usluge
 8. Tihana Mihalj - studentica soc. rada
 9. Nikolina Miljan - studentica predšk. odgoja

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan 

 

Vanjski suradnici:

 1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
 2. Nada Alić, dipl.oecc. - "Augural j.d.o.o."
Facebook podijeli