Voditeljica Stručne službe:

Andrea Chircovici - magistra polit.soc.

Voditeljica programa i projekata:

Srđana Šimac - mag. psych.                                                                                                          

Pomoćni administrator:

Vlatka Richter

Stručni suradnici iz Udruge:

  1. Zora Belanić - logoped
  2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
  3. Kristina Randić - studentica radne terapije
  4. Ana Bradić - fizioterapeut
  5. Marijana Gazić - dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom hrvatskog jezika
  6. Željana Tupek - dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom informatika
  7. Luka Škrgulja - stručni suradnik za grafičke usluge

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Danijela Fijala, Daniel Hanžek, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Iva Žmegač, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Maja Korolija Dragija, Matea Pribolšan, Nikolina Brajković, Nikolina Bagarić Vidović, Mark Tomaj

 

Vanjski suradnici:

  1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
  2. Nada Alić, dipl.oecc. - "Augural j.d.o.o."