Mali princ


Voditelj Stručne službe i projekata financiranih iz EU fondova:

Arijan Svilić, struč. spec. oec.                                                                                           

Administratorice:

Lana Magdić, dipl. ling. i slav.

Vlatka Richter

Stručni suradnici iz Udruge:

 1. Zora Belanić - dipl. logoped
 2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
 3. Ivana Krešo - mag. educ. croat. phil.
 4. Jasmina Car - mag. fizioterapije
 5. Mariana Maros - fizioterapeut 
 6. Lena Sabo - radni terapeut
 7. Ana Sedlaček - radni terapeut
 8. Juraj Pavković - koordinator za osobe s invaliditetom
 9. Dora Kličan - mag. psych.
 10. Branka Kukovec - njegovatelj
 11. Melita Kušar - izvoditeljica kreativnih radionica

 

Osobni asistenti za osobe s invaliditetom:

 Željka Kučinić, Anna Kozak, Gabriela Međaković, Stella Škvorc, Bruno Matovina

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Višnja Božić Kušar, Tena Masnjak, Žarko Popov, Petra Liber, Srđana Šimac, Tihana Mihalj, Nikolina Miljan, Luka Škrgulja, Maja Dragija, Nikolina Vidović, Željana Tupek, Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan, Tia Spielberger, Nives Mikulić, Ana Marija Finzir, Tomislav Škrljac, Magdalena Antić, Tajana Prlić

 

Vanjski suradnici:

 1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
 2. Sabina Hlad, dipl.oec. - Emiherc d.o.o.
Facebook podijeli