Mali princ


Slika Treći Dani EU fondova održani su 15. i 16 listopada 2012. u hotelu Sheraton u Zagrebu. Dani EU fondova manifestacija je koja posjetiteljima nudi besplatnu edukaciju i informiranje kako bi potencijalni korisnici EU fondova dobili sveobuhvatne informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA programa kao i fondova koje će Republika Hrvatska moći koristiti pri ulasku u Europsku uniju.

Ispred udruge «Mali princ» na Danima EU fondova sudjelovala je voditeljica stručne službe Andrea Lončarek.

Dani EU fondova namijenjeni su široj javnosti, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, poljoprivrednicima te privatnom sektoru. Isti su dio strategije informiranja, edukacije te podizanja svijesti o važnosti korištenja pretpristupnih i pristupnih fondova.

Program je obuhvatio interaktivne info-pultove, promotivne materijale, predavanja o strukturnim fondovima i Kohezijskom fondu te edukaciju vezanu za pripremu i prijavu projekata.

Organizatori događanja su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, u suradnji s ostalim institucijama iz sustava upravljanja fondovima Europske Unije.

Facebook podijeli