Mali princ


Udruga „Mali princ“, u svojstvu neprofitne organizacije te kao obveznik dvojnog knjigovodstva dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj i dostaviti ga Ministarstvu financija. Izvještaji su dostupni javno putem Registra neprofitnih organizacija, te prilikom održavanja redovne godišnje Skupštine ili u Stručnoj službi. Udruga „Mali princ“ u svojem radu stavlja važan naglasak na transparentnost financijskog poslovanja u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, te donosimo u nastavku kratki pregled našeg financijskog poslovanja u 2017. godini i pregled najznačajnijih ostvarenih rezultata.

KAKO SMO OSIGURALI FINANCIJSKA SREDSTVA?

Udruga „Mali princ“ u 2017. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 362.023,00 kn. Najznačajniji prihodi Udruge odnose se na prihode od donacija (iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, trgovačkih društava, građana i kućanstava, članarina).

U 2017. godini Udruga je osigurala financijsku podršku za provedbu slijedećih programa i projekata, te na taj način izravno doprinosimo i razvoju naše cjelokupne lokalne zajednice kroz ostvarene prihode, zapošljavanja i dostupnost socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici:

  • 165.000kn - „Trogodišnji program – prva godina provedbe“ (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
  • 77.900kn - „Rastimo s Malim princem“ (Grad Ivanić-Grad, općina Križ i općina Kloštar Ivanić)
  • 14.000kn - „Prijatelji u igri i učenju“ (Zagrebačka županija)
  • 50.000kn - „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici – II. faza“ (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
  • 1.700 EURA - „Veliki snovi Malog princa“ (INA – MOL)

Osim uspješne suradnje sa navedenim donatorima, veliku važnost i doprinos u našem radu ostvarujemo i umrežavanjem kroz pozitivna partnerstva s institucijama i ustanovama u lokalnoj zajednici.

Kroz programe i projekte osigurali smo zapošljavanje 5 osoba na ugovor o radu te 9 osoba na ugovor o djelu. S ponosom ističemo činjenicu da u našoj Udruzi rade stručnjaci raznih pomagačkih profesija (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, fizioterapeut, radni terapeut, logoped, učiteljice i dr.), a u cilju što kvalitetnije podrške djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Također smo sklopili ugovor o suradnji s logopedom i defektologom u cilju pružanja podrške članovima koji koriste asistivnu tehnologiju (komunikatore).

NA ŠTO SMO POTROŠILI FINANCIJSKA SREDSTVA?

Rashodi Udruge u 2017. iznose 386.310,00 kn.

Rashodi za radnike i stručne suradnike u 2017. godini iznose 205.155,00 kn. Ostali rashodi odnose se na rashode za usluge koje su neizbježne u svakodnevnom obavljanju djelatnosti Udruge (telefonski troškovi, poštanski troškovi, usluge promidžbe, računalne usluge, bankarske usluge, oprema i dr.)

Najvažniji naglasak u radu Udruge odnosi se na terapeutske aktivnosti, koje provode naši stručni suradnici, a financirani su kroz naše programe i projekte. Tijekom 2017. godine održano je ukupno 685 sati radne, fizikalne i govorne terapije te pomoći u učenju uz primjenu asistivne tehnologije i komunikatora, a provedene su i različite radionice za djecu i mlade (informatika, kreativan rad, igraonice), u trajanju od 119 sati. Osigurano je i strukturirano provođenje Slobodnog vremena uz organiziranu podršku za mlade osobe s invaliditetom, svakodnevno u trajanju od 4 sata, tijekom ljetnih mjeseci, s ciljem što kvalitetnije integracije i razvoja socijalnih vještina.

Posebno nam je važno što smo našim članovima omogućili dostupnost besplatne govorne terapije u prostoru Udruge, u novouređenom  „logo-kutku“ uz nabavku kvalitetnog didaktičkog materijala, budući da smo uočili značajnu potrebu i deficitarnost logopedske struke za potrebe djece. Tijekom 2017. godine usluge logopeda preko naše Udruge koristilo je ukupno 10 djece i mladih s invaliditetom. Zbog velike važnosti ovakvog oblika terapija, pokazala se potreba sa proširenjem kapaciteta Udruge, kroz osiguravanje posebnog prostora za rad logopeda kako bi se rad mogao održavati kontinuirano i obuhvatiti veći broj djece i veću satnicu.

ŠTO I KAKO DALJE TIJEKOM 2018?

U 2018. nastavljamo s provedbom programa i projekata. Naši stručni suradnici provode terapije u kućama korisnika, mladi s invaliditetom kvalitetno i strukturirano provode svoje slobodno vrijeme u raznim aktivnostima u Udruzi i izvan nje, u uredu provodimo informatičku radionicu te govornu terapiju. Naša Stručna služba vrijedno radi na novim projektima i projektnim aktivnostima u svrhu pružanja kvalitetnih usluga u našoj lokalnoj zajednici. Vrijedi spomenuti da su sve navedene aktivnosti za naše članove u potpunosti besplatne!

Tijekom 2018. kao jedan od ključnih izazova u nadolazećoj godini ističemo potrebu za većim uredskim prostorom zbog povećanja kapaciteta rada i broja zaposlenih osoba te osiguravanje financijskih sredstava za osnovnu djelatnost i plaću za voditeljicu stručne službe, koja je nužna za uspješan rad Udruge.

Dakako, to ne bi bilo moguće bez podrške ministarstava, Županije, Grada i općina kao i ostalih donatora, ali i građana naše lokalne zajednice. Hvala Vam što podržavate rad naše Udruge jer dobri rezultati rada Udruge u protekloj godini temelje se na upornosti, kontinuiranom radu, stručnosti, zajedničkoj suradnji i podršci.

 

Autori članka: Andrea Chircovici, voditeljica stručne službe i Srđana Šimac, voditeljica programa i projekata

Facebook podijeli