Mali princ


logotipUdruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "MALI PRINC" (u daljnjem tekstu Udruga) osnovana je 24.02.2007. godine sa svrhom zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i dr. prava i interesa, te sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Svojim osnutkom Udruga je započela rad u lokalnoj zajednici na rješavanju mnogobrojne problematike roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

 

Ciljevi Udruge

Slika

Glavni ciljevi Udruge MALI PRINC su poboljšanje kvalitete života ciljane populacije, senzibiliziranje građana za osobe s invaliditetom, te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici.

U skladu s postavljenim ciljevima, a koji su u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015. god.), Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • okuplja djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i njihove roditelje, te druge zainteresirane građane s ciljem realizacije programa UdrugeSlika
 • vodi evidenciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, članova Udruge
 • identificira i zalaže se za uklanje problematike osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici
 • informira članove Udruge o pravima osoba s invaliditetom, te im pomaže u ostvarivanju istih
 • prikuplja i raspodjeljuje humanitarnu pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koje su u soc. potrebi
 • zalaže se za unaprjeđenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te sudjeluje u organiziranju iste na lokalnom novou (npr. organiziranje terapijskog jahanja i dr.)
 • evidentira, uklanja i spriječava izgradnju arhitektonskih barijera
 • zalaže se za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • organizira društvene, kulturne, zabavne, sportske i rekreativne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i druge zainteresirane građane
 • prikuplja podatke i informira javnost o aktualnim temama vezanim uz problematiku djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetomSlika
 • organizira stručne skupove vezane uz problematiku osoba s invaliditetom, te sudjeluje na istim u organizaciji drugih udruga i institucija
 • sudjeluje u kreiranju politike za osobe s invaliditetom na lokalnom nivou
 • radi na uspostavi suradnje sa drugim udrugama i savezima osoba s invaliditetom, drugim udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
 • sudjeluje u zajedničkim akcijama i realizaciji projekata sa drugim udrugama i savezima osoba s invaliditetom u koje je Udruga udružena; kao i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima je Udruga povezana u mrežu suradnika
 • obavlja druge poslove...

 

Korisnici i članovi Udruge

Slika

Korisnici/članovi Udruge MALI PRINC su prvenstveno djeca s teškoćama u razvoju, roditelji djece s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, te djeca čiji su roditelji osobe s invaliditetom; no korisnici/članovi mogu biti i druge pravne i fizičke osobe zainteresirane za informiranje ili sudjelovanje u rješavanju problematike osoba s invaliditetom na lokalnom i regionalnom nivou.

Udruga djeluje na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa.

 

Facebook podijeli