Mali princ


Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, najmlađi UN međunarodni dokument  o ljudskim pravima, usvojena je 13. prosinca 2006., a Republika Hrvatska bila je među prve četiri europske zemlje koje su Konvenciju potpisale i ratificirale.
Nakon ratifikacije u Hrvatskom saboru, Konvencija je sukladno Ustavu Republike Hrvatske kao međunarodni dokument postala dio pravnog poretka Republike Hrvatske koji je po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona i ispod Ustava.
Konvencija je stupila na snagu nakon što ju je potpisalo prvih 20 zemalja odnosno 3. svibnja 2008. godine.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Facebook podijeli

NN-85/08 od 21.07.2008. – osnovni tekst

NN-110/08 od 26.09.2008. –ispravak

NN-34/11 od 23.03.2011. – izmjene i dopune

NN-54/13 od 7.5.2013 – izmjene i dopune

 

Na snazi od 01.07.2013.; autorski pročišćeni tekst: Ivana Vukorepa

Facebook podijeli

Opširnije...

OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

Što je invaliditet?

U literaturi, u pravnim i ostalim dokumentima, koriste se različite definicije i pojmovi za osobe s invaliditetom. Primjerice, navode se pojmovi poput invalidne osobe, osobe s hendikepom, osobe s posebnim potrebama, osobe s teškoćama, tjelesno i mentalno oštećene osobe i sl.

Facebook podijeli

Opširnije...

Stranica 1 od 2