Mali princ


Naziv projekta:

"Moj osobni asistent u Malom princu"

Nositelj projekta:

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ"

Opis projekta:

Projekt "Moj osobni asistent u Malom princu" odobren je u sklopu prijave na poziv "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III UP.02.2.2.14" Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ciljana skupina je 7 korisnika - osoba s najtežom vrstom i stupnjem tejelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Korisnicima će uslugu osobne asistencije pružati 7 osobnih asistenata u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života te u svrhu prevencije institucionalizacije. Usluga osobe asistencije podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da kompenziraju svoj invaliditet kroz delegiranje zadataka svojim osobnim asistentima. Osobni asistent predstavlja "ruke" koje pomažu pri hranjenju, kupanju i presvlačenju, "glas" koji pomaže u komunikaciji ili "noge" i "oči" za veću i bržu mobilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni ciljevi projekta su sljedeći:

  • potaknuti socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz uvođenje usluge osobne asistencije,
  • zaposliti osobe na radnom mjestu osobnog asistenta i edukacijom ih pripremiti za pružanje usluge osobne asistencije,
  • osnažiti osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnom oštećenjima za donošenje vlastitih odluka i izbora,
  • smanjenje institucionalne skrbi za osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima,
  • pružiti prilagođenu uslugu osobne asistencije za 7 osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima u uvjetima svjetske pandemije COVID-19, uvažavajući sve epidemiološke mjere.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 526.991,08 HRK

Vrijednost projekta koju sufinancira Europski socijalni fond iznosi: 447.942,42 HRK

Razdoblje provedbe:

Razdoblje provedbe projekta je: 11. siječnja 2021. do 11. svibnja 2022.

Kontakt osobe:

Voditeljica projekta i koordinatorica za financijski aspekt projekta: Nives Mikulić, mag. međ. poslovanja, e-mail: nives.mikulic@mali-princ.hr

Koordinatorica osobnih asistenata: Stella Škvorc, e-mail: stella.skvorc@mali-princ.hr

Administratorica na projektu: Lana Magdić, e-mail: lana.magdic@mali-princ.hr

Kontakt brojevi Nositelja projekta (Udruga "Mali princ"): 01/2829-033 i 091/2829-029


Logo EU, Strukturmo fondovi, ESF
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

Pregled svih informacija o projektu: Projekt Osobni asistent u Malom princu

Facebook podijeli