Mali princ


Naziv projekta:

"Moj osobni asistent u Malom princu"

Nositelj projekta:

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ"

Opis projekta:

Projekt "Moj osobni asistent u Malom princu" odobren je u sklopu poziva "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III UP.02.2.2.14" Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ciljana skupina je 8 korisnika - osoba s najtežom vrstom i stupnjem tejelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Korisnicima će uslugu osobne aistencije pružati 8 osobnih asistenata u svrhu unapređenja socijalnog uključivanja i kvalitete života te u svrhu prevencije institucionalizacije. Usluga osobe asistencije podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da kompenziraju svoj invaliditet kroz delegiranje zadataka svojim osobnim asistentima. Osobni asistent predstavlja "ruke" koje pomažu pri hranjenju, kupanju i presvlačenju, "glas" koji pomaže u komunikaciji ili "noge" i "oči" za veću i bržu mobilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz uvođenje usluge osobne asistencije. 

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 526.991,08 kn

Vrijednost projekta koju sufinancira EU iznosi: 

Razdoblje provedbe:

Razdoblje provedbe projekta je od 11. siječnja 2021. do 11. svibnja 2022.

Kontakt osobe:

Voditeljica projekta: Nives Mikulić, nives.mikulic@mali-princ.hr

Koordinatorica osobnih asistenata: Magdalena Antić, magdalena.antic@mali-princ.hr

Administratorica: Lana Magdić, lana.magdic@mali-princ.hr

Kontakt brojevi Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ": 01/2829-033 i 091/2829-029


Logo EU, Strukturmo fondovi, ESF
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

Pregled svih informacija o projektu: Projekt Osobni asistent u Malom princu

Facebook podijeli