Mali princ


Cerebralna paraliza definira se kao grupa poremećaja pokreta i položaja, perceptivnih i kognitivnih funkcija koja nastaje tijekom razvoja, prije ili tijekom poroda ili u prvim dojenačkim mjesecima. Pojam «cerebralna» odnosi se na mozak, a «paraliza» na poremećaj pokreta i položaja, dakle to je grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga.

Odluka da se 05. svibnja proglasi Nacionalnim danom osoba s cerebralnom paralizom u Republici Hrvatskoj donijeta je 2001. godine. Od tada se Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom svake godine obilježava diljem zemlje. Na ovaj dan posebno se skreće pozornost na probleme s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom, naglašavaju se medicinski, socijalni, psihološki i ekonomski aspekti bolesti, a posebno se naglašava kako je bitno da se u društvu promijeni slika o cerebralnoj paralizi.

Republika Hrvatska druga je zemlja na svijetu koja je proglasila Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom kako bi na taj način senzibilizirala javnost o problemima ove kategorije osoba s invaliditetom.

Svim osobama s cerebralnom paralizom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom paralizom upućujemo čestitke povodom Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom, 5. svibnja.

Facebook podijeli