Mali princ


Europski dan neovisnog življenja, 05. svibanj, ove se godine održava po drugi puta. Naime, Europska mreža neovisnog življenja (European Network on Independent Living – ENIL) pokrenula je obilježavanje kako bi promovirala članak 19. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom - KPOSI koji na najbolji mogući način pridonosi izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom.

Članak 19. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom

Države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje sljedećeg:

(a) mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života,

(b) pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice,

(c) ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom.

Facebook podijeli