Mali princ


cerebralna posterHrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize obilježava Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom okruglim stolom na temu "Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja" uz predstavljanje rezultata trogodišnjeg programa "Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada".

Obilježavanje Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom održati će se 05. svibnja 2014. u prostoru boravka CEDEPE Zagreb, Zahradnikova 12.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize već trinaestu godinu zaredom obilježava 5. svibanj kao Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, s ciljem senzibiliziranja javnosti o pitanjima s kojima se suočavaju osobe s cerebralnom paralizom u svakodnevnom životu.

Obilježavanje ovogodišnjeg Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom posvećeno je temi pod nazivom Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja. Na okruglom stolu predstavit će se aktivnosti i rezultati programa ”Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada” kojeg je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize ugovorio u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2011. do 2014. godine. Program je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih s ciljem omogućavanja osobama s cerebralnom i dječjom paralizom, ali i drugim oblicima invaliditeta da stjecanjem novih znanja i vještina postanu konkurentniji prilikom pronalaženja zaposlenja te poticanje na osamostaljivanje.

Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo, u Republici Hrvatskoj živi 510.274 osoba s invaliditetom, koji čine oko 12% ukupnog stanovništva. Državni zavod za statistiku raspolaže podatkom da je udio osoba s invaliditetom u općoj populaciji u RH 2011. g. iznosio 11,8%, a u 2012. g. 12,2%, što je značajan godišnji porast. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 268.803 (52,7%), je u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godina te predstavlja vrlo velik radni potencijal, no nažalost nedovoljno iskorišten.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno je od prioritetnih područja brojnih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji se odnose na aktivnosti države u korist ciljne skupine osoba s invaliditetom. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ističe da osobe s invaliditetom imaju pravo na mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog ili prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) uređuju se prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima. Zakonom se, između ostalog, štiti i potiče zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom putem propisane obveze kvotnog zapošljavanja te prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Osobe s cerebralnom paralizom spadaju u onu vrstu skupine društva kojoj prijeti stalna nezaposlenost i isključenost iz društva. I poslodavci i osobe s cerebralnom paralizom su nedovoljno informirani o mogućnostima zapošljavanja na tržištu rada. Zasnivanjem radnog odnosa osobe s invaliditetom se uključuju na tržište rada, a postaju također i aktivnije u društvenoj zajednici. Zapošljavanjem osoba s cerebralnom paralizom, poslodavci ih uključuju u radnu sredinu, te promiču poštivanje različitosti na radnom mjestu čime se sprječava segregacija društveno osjetljivih skupina društva. Obveza svakog civiliziranog društva jest zapošljavanje osoba s invaliditetom i provođenje socijalne politike u svakoj zemlji.

Što je više primjera dobre prakse u zapošljavanju osoba s cerebralnom paralizom razbijaju se predrasude, odnosno strahovi o slici osobe cerebralnom paralizom kao zaposlenika. Osobama s cerebralnom paralizom potrebno je pružiti mogućnosti punog sudjelovanja u društvu, kao i odgovarajuća sredstva za traženje svojih prava. Na okruglom stolu cilj nam je predstaviti aktualnu pravnu regulativu, mjere zapošljavanja osoba s invaliditetom te ukazati na pozitivna iskustva u praksi, mogućnosti i probleme na tržištu rada za osobe s cerebralnom paralizom te osobe s invaliditetom općenito. U zajedničkoj raspravi očekujemo odgovor na pitanje kakva je budućnost i perspektiva za zapošljavanje osoba s cerebralnom paralizom, koja je od tolike važnosti za financijsku stabilnost i njihov samostalan život i uključenost u zajednicu.

* preuzeto sa www.hsucdp.hr

Facebook podijeli