Mali princ


U našoj udruzi Mali princ i dalje veselo i aktivno nastavljamo s brojnim novim zanimljivostima u sklopu Slobodnog vremena uz organiziranu podršku (Trogodišnji program, Ministarstvo za DOMSP).   Proteklih dana išli smo na piknik u prirodu, bavili se sportom i tjelovježbom, educirali se o sigurnosti komunikacije na modernim medijima, naučili pozitivne načine rješavanja problema i izražavanje emocija, te išli u posjet knjižnici i na kuglanje.  Članovi su stekli brojne nove vještine iz raznih područja važnih za kvalitetno provođenje svakodnevnih aktivnosti i slobodnog vremena.

Aktivnosti su započele odlaskom u šetnju u centar grada te odlaskom na kavu kako bi članovi stekli nove vještine snalaženja u gradu, naučili kako naručiti kavu, ponašati se u  javnim objektima te kako istu platiti. Odlazak na kavu imao je zabavnu stranu poput druženja s vršnjacima, ali i mogućnost vježbanja komunikacije s novim osobama (konobarima, prodavačima) s ciljem jačanja socijalnih vještina. Nakon kave uslijedila je šetnja do sportskog parka Zelenjak gdje su članovi isprobali novo postavljenu vanjsku teretanu te pronašli još jedan način provođenja slobodnog vremena. Šetnjom do Udruge raspravljalo se o  načinima sklapanja novih prijateljstva te na koje se sve eventualne prepreke može naići prilikom sklapanja istih. U Udruzi je slijedilo osvježenje lubenicom gdje su članovi još jednom poticani na usvajanje zdravih prehrambenih navika. Sve aktivnosti bile su usmjerene na poticanje pronalaska novih načina provođenja slobodnog vremena te upoznavanje s aktivnostima koje nudi grad Ivanić Grad.

Slijedećeg dana članovi su učili o komunikaciji u moderno doba, a posebice o društvenim mrežama i medijima. Najviše pažnje posvećeno je postavkama privatnosti na društvenoj mreži Facebook, zaštiti od lažnih profila te kako ih prepoznati te na što je potrebno obratiti pažnju prilikom otvaranja korisničkog profila. Učenje je bilo popraćeno zanimljivim video isječcima o sigurnosti na društvenim mrežama te analiziranjem postojećih korisničkih profila članova. Pozabavili smo se i tražilicom Google te načinom pronalaska informacija na internetu, npr. kako kupiti kartu za bus/vlak, na što obratiti pozornost prilikom traženja te koje stranice izbjegavati.  Nakon edukativnog dijela uslijedilo je pečenje palačinki te druženje i gledanje animiranog filma. Članovi su pozitivno reagirali na provedene aktivnosti, a sama tema komunikacije pokazala se izrazito bitnom zbog rizika od zlouporabe privatnim informacijama te vrlo lake dostupnosti neprimjerenog sadržaja.

Prethodni tjedan je završio s odlaskom na piknik na ribnjake. Članovima je prezentirana ideja odlaska na piknik je svatko od njih imao zadatak ponijeti nešto od hrane, pića, rekvizita i sl. Na ribnjacima vrijeme smo proveli uz druženje, hranjenje pataka te razgovorom. Prilikom šetnje podsjetili smo se ranijih tema o važnosti očuvanja okoliša gdje su članovi pokazali kako su zapamtili i primjenjivali naučeno. Aktivnost se pokazala vrlo zanimljivom budući da nitko od članova ranije nije bio na ribnjacima te su pobliže upoznali svoj grad i proširili vidokruge, a pritom se i zabavili. 

Ovaj tjedan je započeo s učenjem iskazivanja emocija kroz „ja poruke“, učenje tehnika aktivnog slušanja (reflektiranje, parafraziranje), kako reagirati u situacijama sukoba i/ili nezadovoljstva, a sve kroz igru uloga. Pomoću plišanih igračaka članovima je objašnjen način korištenja „ja poruka“ te su kroz vlastite primjere usvojili naučeno (npr. svađa s roditeljima, kako reći kada nam nešto smeta, kako slušati prijatelje kada pričaju o ljetovanju itd.) Članovi su vrlo brzo savladali tehnike korištenja „ja poruka“, aktivnog slušanja te iskazivanja emocija. Emocije su morali interpretirati na način da odglume na vlastiti način kako bi neka emocija trebala izgledati. Prilikom ove aktivnosti članovi su se zabavili i naučili nešto novo. Nakon praktičnog dijela članovi su gledali animirani film na temu emocija, naziva „U mojoj glavi“ kako bi lakše povezali teorijski dio s praktičnim. Ova aktivnost pokazala se važnom zbog korištenja vještina aktivnog slušanja, „ja poruka“, iskazivanja emocija kako u svakodnevnom komunikaciji s roditeljima tako i s drugim osobama u svim socijalnim odnosima. Budući da članovi najviše vremena provode s roditeljima fokusirali smo se na situacije vezane za obiteljsku dinamiku.

Slijedeći dan bio je rezerviran za zalijevanje vrta o kojem se članovi brinu te smo nakon toga otišli u grad. Do grada smo razgovarali o prijateljstvu, načinima upoznavanja novih prijatelja  te kako pristupiti ljudima. Isto smo naučili kroz konkretne primjere članova, npr. kako se sprijateljiti s prijateljima na moru. Nakon šetnje, popili smo kavu i sok te smo se družili te razgovarali o raznim temama.  Zatim smo otišli u obilazak Gradske knjižnice Ivanić Grad. Tamo nas je dočekala voditeljica knjižnice koja nas je provela po knjižnici, upoznala s  načinom klasifikacije i spremanja knjiga, objasnila koje vrste knjiga se smiju posuditi, kako izgledaju enciklopedije, na koji način se posuđuju knjige, kako se učlaniti u knjižnicu, kako posuditi filmove, koliko knjiga postoji u knjižnici, kako koristiti internet i čitaonicu. Nakon toga članovi su imali priliku pogledati enciklopedije i knjige koje se ne smije posuditi van knjižnice te prolistati knjige koje ih zanimaju. Neki članovi posudili su željene naslove i najavili ponovni posjet knjižnici. Ova aktivnost pokazala se važnom zbog razvijanja svijesti o kulturi čitanja, načinu korištenja knjižnice te poticanju na samo čitanje te se pokazala kao inovativna ideja za provođenje slobodnog vremena za članove Udruge.

Na igraonici se s članovima provodilo vrijeme kroz igru društvenih igara (karte Uno, Čovječe ne ljuti se, Glavonja Freddy) , crtanje te proslavu rođendana jedne članice Udruge uz druženje i glazbu.

Aktivnosti provođenja slobodnog vremena završile su odlaskom članova Udruge u kuglanu Zelenjak. Članovi su upoznati s korištenjem kuglane te su se zabavljali kuglanjem. Nakon kuglanja uslijedila je šetnja do slastičarne Janica gdje smo se osvježili uz limunadu. Ova aktivnost pokazala se važnom zbog pronalaska novih načina provođenja slobodnog vremena za članove Udruge, kao i zbog poticanja na pronalazak aktivnosti koje su usmjerene na dobrobit cjelokupnog zdravstvenog stanja članova, ali i učenja novih iskustava.

Autorica članka: Maja Romanić, voditeljica aktivnosti Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku

 

Facebook podijeli