Mali princ


Udruga „Mali princ“ prigodno je obilježila 05. svibnja, Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize zajedno sa svojim udrugama obilježio je Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom okruglim stolom na temu „Socijalne usluge u zajednici“ posvećenom socijalnim uslugama koje udruge provode u lokalnim zajednicama. Usluge koje udruge pružaju su raznolike, različiti su izvori financiranja usluga, različitog su intenziteta trajanja, te se pružaju različitoj kategoriji korisnika. Prateći Strategiju razvoja sustava socijalne skrbi u RH za razdoblje 2011. – 2016. godine i Širenje mreže usluga socijalne skrbi jasno je naznačeno kako je potrebno dati prioritet razvoju onih usluga koje nedostaju u zajednici s ciljem da korisnici dobivaju usluge u svojim domovima i lokalnim zajednicama. Stavljen je naglasak na razvoj izvaninstitucijskih usluga i oblika smještaja u onim županijama u kojima su ti oblici skrbi slabo ili nedovoljno razvijeni, radi postizanja ravnomjernijeg regionalnog razvoja mreže usluga i zaustavljanja trendova institucionalizacije u županijama u kojima se najveći broj korisnika smještava u institucije. Za planiranje razvoja mreže usluga ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini, te koordinacija i usklađivanje procesa razvoja mreže institucijskih i izvaninstitucijskih usluga svih pružatelja usluga. Na okruglom stolu posebno je istaknuto kako je važno uspostaviti trajne socijalne usluge, koje ne bi ovisile o povremenim projektima odnosno o tome da po završetku projekta prestane pružanje određene socijalne usluge. Na okruglom stolu sudjelovale su voditeljica Stručne službe Andrea Lončarek i stručna suradnica Anita Loth.

U Osnovnoj školi Đure Deželića u Ivanić-Gradu ovaj dan obilježen je prigodnim plakatom na kojem su svoje mjesto našli radovi Leona i Karle, učenika ove škole. Leon je opisao u kakvom svijetu živi, a u kakvom bi volio živjeti dok je Karla ukratko ispričala svoju životnu priču.

Facebook podijeli