Mali princ


Udruga "Mali princ" uspješno je završila s realizacijom projekta „Edukacijom do kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici“, financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a projekt je obuhvaćao studijsko putovanje, edukaciju o socijalnim uslugama, edukaciju za voditelje EU projekata te završni skup. Vrijednost projekta iznosi 40.000 kn.

Sve aktivnosti su odrađene uspješno i ostvareni su slijedeći rezultati: 

U skladu sa ciljem 1 (Osnaživanje stručnjaka kroz edukacije za kvalitetno provođenje aktivnosti za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici), ostvareni su slijedeći mjerljivi pokazatelji:

  • Održana 1 edukacija za stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom (ukupno 22 sudionika);

Educirano 9 stručnjaka iz Udruge „Mali princ“;

Educirano 13 stručnjaka iz lokalne zajednice;

  • 5 zaposlenika i stručnih suradnika Udruge sudjelovalo na studijskom putovanju te usvojili primjere dobre prakse za rad s osobama s invaliditetom;

U skladu s ciljem 2 (Razvoj kompetencija zaposlenika Udruge za apliciranje i provođenje projekata iz EU fondova), ostvareni su slijedeći mjerljivi pokazatelji:

  • 2 zaposlenika stekla kompetencije za izradu i provedbu EU projekata;
  • 2 uvjerenja o stečenom zvanju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova;

U završnoj fazi podrške, rezultati i usluge predstavljeni su krajnjim korisnicima- osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima:

  • 23 krajnjih korisnika usvojilo znanja o uslugama u lokalnoj zajednici.

Zaposlenici Udruge, stručni suradnici, volonteri te stručnjaci iz lokalne zajednice koji su uključeni u rad s osobama s invaliditetom osnaženi su kroz edukaciju o socijalnim uslugama i primjere dobre prakse, u svrhu što kvalitetnijeg provođenja usluga u zajednici. Time su stekli znanja, smjernice i primjeri za provođenje aktivnosti u skladu s trenutnim potrebama u lokalnoj zajednici i odrednicama nacionalnih strateških okvira.Kroz višemjesečnu edukaciju razvijene su kompetencije dviju zaposlenica za apliciranje na natječaje iz EU fondova i provođenje aktivnosti u sklopu europskih projekata. Sva znanja i rezultati predstavljeni su krajnjim korisnicima na završnoj aktivnosti.

U sklopu projekta uspješno je održana i edukacija ''Strateški okvir za razvoj socijalnih usluga u zajednici'', na kojoj su sudjelovali stručnjaci, predstavnici ustanova s našeg lokalnog područja koji su uključeni u neki od oblika pružanja pomoći djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom. Edukaciju je provodila konzultantica za javni i neprofitni sektor, gospođa Nataša Škrbić. Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 22 sudionika, od toga 9 predstavnika Udruge nositelja projekta (zaposlenici, članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora) te 13 stručnjaka iz lokalne zajednice. Edukaciji su prisustvovali predstavnici Grada Ivanić-Grada, lokalnih općina Križa i Kloštar Ivanića, Centra za socijalnu skrb, Crvenog križa, osnovnih i srednjih škola s lokalnog područja, predstavnici Udruge CeDePe koja je registrirani pružatelj socijalnih usluga u mreži, kao i predsjedništvo i zaposlenici Udruge djece roditelja i osoba s invaliditetom ''Mali princ''.

Nakon održane edukacije, sudionici su ispunili evaluacijske upitnike (N= 17).

Na temelju povratnih informacija iz evaluacijskih upitnika dobiveni su slijedeći podaci:

Ukupno zadovoljstvo održanom edukacijom na Likertovoj skali od 1 do 5 (pri čemu brojevi znače slijedeće stupnjeve zadovoljstva: 1- vrlo nezadovoljan/na; 2- nezadovoljan/na; 3- neutralan/na; 4-zadovoljan/na; 5- vrlo zadovoljan/na) ocijenjeno je s prosječnom ocjenom M= 4,2.

Važnost međusobne suradnje i educiranja za razvijanje kvalitetnih socijalnih usluga u mreži ocjenjena je sa M=4,94 (na Likertovoj skali pri čemu vrijednosti označavaju slijedeće kategorije: 1- potpuno nevažno; 2- nevažno; 3- neutralno; 4- važno; 5- vrlo važno).

Svi sudionici jednoglasno su se složili s izjavom da postoji potreba za uvođenjem socijalnih usluga u mreži na području lokalne zajednice Ivanić-Grada i okolnih općina. Smatraju to važnim kako stanovnici ne bi morali više putovati u udaljene lokacije zbog korištenja socijalnih usluga te kao obrazloženje navode da je nedovoljno prepoznat potencijal i važnost socijalnih usluga na lokalnoj razini, iako postoje velike potrebe i društvena problematika, a socijalne usluge nedostaju. Također, istaknuta je i potreba za integracijom djece i mladih kojima se pružaju socijalne usluge.

Što se tiče informiranosti sudionika i upoznatosti s pojmom socijalnih usluga i načinima ugovaranja/pružanja usluga u mreži, većina sudionika (N=10) izjavila je da su upoznati s osnovnim pojmovima, dok su neki sudionici uz to imali i teorijsko znanje o socijalnim uslugama i zakonodavnom okviru (N=4), dok je dio sudionika naveo da imaju stručno znanje i iskustvo u provođenju socijalnih usluga (N=3).

Kao najpotrebnije socijalne usluge u lokalnoj zajednici navedeni su slijedeći prijedlozi (sudionici su imali mogućnost navoditi više prijedloga): polu/dnevni boravak (N=9), terapeutske aktivnosti (govorna terapija, fizioterapija, rehabilitacijski postupci, pomoć u učenju i sl., N=6), organizirano stanovanje i smještaj (N=2), savjetovanje i psihosocijalna podrška (N=2), edukacija stručne službe u školama i vrtićima (N=1), asistenti u nastavi (N=1).

Kao najznačajnije preduvjete za uključivanje u mrežu pružatelja socijalnih usluga sudionici su kao najvažnije istaknuli slijedeće stavke (sudionici su imali mogućnost navoditi više prijedloga): prostor (N=6), procjena potreba (N=7), bolja informiranost, educiranost, osviještenost i podrška lokalne zajednice, zajednička suradnja (N=8), strateški plan i samoprocjena kapaciteta (N=5), intrinzična motivacija i stručnost.  

Na kraju evaluacije, sudionici su imali priliku izreći svoje primjedbe, pohvale i prijedloge. Navedeno je kako treba veći naglasak staviti na konkretne savjete i jasnije smjernice u praksi, a pohvale su išle za inicijativu, voditeljicu i za novostečene informacije. Istaknuta je suradnja svih jedinica lokalne samouprave i predložena daljnja suradnja u obliku organiziranja ovakvih edukativnih aktivnosti.

Facebook podijeli