Mali princ


U cilju razvijanja novih izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ u travnju kreće s provođenjem projekta „Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku“.

Projekt će se provoditi od 01. travnja 2015. do 30. rujna 2015., a financijska podrška projektu osigurana je kroz mjeru javnog rada „Radom za zajednicu i sebe“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nova socijalna usluga – usluga organiziranja slobodnog vremena djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom te njihovih roditelja osigurava se u cilju razvoja podrške za roditelje, neovisnijeg življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, direktne pomoći u kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, općenito u cilju poboljšanja kvalitete života navedene populacije.

Članak  19. UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom ističe priznavanje jednakog prava svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, uz poduzimanje učinkovitih i odgovarajućih mjera kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo puno uživanje navedenog prava i puno uključenje i sudjelovanje u zajednici. Kako bi se ovo pravo ostvarilo, između ostalog, ističe se pristup širokom rasponu usluga koje se pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj. Članak 30. UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom ističe pravo na sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu.

Osim usluga namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom važno je razvijati  usluge namijenjene njihovim roditeljima. Budući da podizanje djece s teškoćama u razvoju te briga i skrb o njima kao odraslim osobama s invaliditetom postavljaju razne izazove pred roditelje, oni često zanemaruju vlastite životne potrebe, odustaju od planiranih aktivnosti (primjerice hobija), od socijalnih kontakata… Roditelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom često se nalaze u ulozi skrbnika 24 sata dnevno. Unatoč njihovoj ljubavi prema djetetu, briga može biti posebno iscrpljujuća. Roditelji su često emocionalno i fizički umorni. Stoga im je svakako potrebno vrijeme za odmor i opuštanje na način koji njima najbolje odgovara.

U sklopu projekta „Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku“ provoditi će se aktivnosti namijenjene roditeljima u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te aktivnosti namijenjene djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom u cilju uživanja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u lokalnoj zajednici i neovisno življenje.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:

  • prijevoz na grupne aktivnosti i događanja u Udruzi
  • obavljanje raznih administrativnih poslova (odlazak na poštu, po lijekove i sl.) i kupovine
  • čuvanje djeteta s teškoćama u razvoju/osobe s invaliditetom u njihovom domu ili prema dogovoru s roditeljima
  • pratnja i pomoć u raznim socijalnim aktivnostima (odlazak u kino, na predstave i sl.)
  • pomoć u održavanju socijalnih veza
  • druženje (odlazak u šetnju, na sladoled, razne radionice u Udruzi za razvoj socijalnih i kreativnih vještina)
  • informiranje građana o potrebama, pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom te njihovih roditelja

Stručna suradnica zaposlena na projektu je profesionalna dadilja i njegovateljica s iskustvom rada s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Iako se usluga provođenja slobodnog vremena uz organiziranu podršku može dovesti u vezu s uslugom osobne asistencije, napominjemo kako se ove usluge ipak razlikuju – poslovi koje će stručna suradnica obavljati ne odnose se na pomoć u osobnoj higijeni korisnika usluge. Sve druge vrste poslova koje se mogu dovesti u vezu s osobnom asistencijom (pomoć pri dodavanju pomagala, pri listanju knjiga i časopisa, pri telefoniranju, pri kretanju, pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije) ulaze u opis posla stručne suradnice budući da su usko povezani s provedbom aktivnosti.

Veselimo se novom projektu i vjerujemo u njegovu uspješnu provedbu na radost svih naših članova!

Facebook podijeli