Mali princ


U subotu, 14.03.2015. u Društvenom domu Šarampov Donji u Ivanić-Gradu održana je izborna Skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“. Skupštini su prisustvovali redovni članovi Udruge, stručni suradnici, volonteri te voditeljica stručne službe.

Predsjednik Udruge, Dubravko Pavković, svečano je otvorio Skupštinu. Sve prisutne pozvao je na aktivno uključivanje u rad Skupštine. Slijedio je izbor Radnog predsjedništva; predsjednika i članova, ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. U odsustvu predsjednika Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora Daniel Hanžek utvrdio je kako je Skupštini pristupio potreban broj članova te se ona može održati.

Andrea Lončarek, voditeljica Stručne službe pročitala je verificirani zapisnik sa VII. redovne godišnje Skupštine održane 22.03.2014. godine. Slijedila je prezentacija aktivnosti i rada Udruge u protekloj godini. Voditeljica stručne službe izvijestila je o:

  • projektima i aktivnostima
  • sudjelovanju na različitim događajima i manifestacijama
  • suradnji Udruge s tijelima lokalne i regionalne samouprave, institucijama i organizacijama civilnog društva
  • radu Predsjedništva i Nadzornog odbora
  • radu voditeljice Stručne službe
  • radu stručnih suradnika
  • volontiranju u Udruzi

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Dubravko Pavković, predsjednik Udruge, podnio je financijski izvještaj za 2014. godinu ovjeren od FINA-e, te ga proslijedio članovima Skupštine na uvid. Financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno.

Član Nadzornog odbora, Daniel Hanžek, u odsustvu predsjednika Nadzornog odbora podnio je izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu. Izjavio je da se Nadzorni odbor redovito odazivao na sve sjednice Predsjedništva te je redovito vršio kontrolu računa i financijskog poslovanja Udruge. Skupština je jednoglasno usvojila podneseno izvješće.

Andrea Lončarek, voditeljica Stručne službe, nazočnima je podnijela izvještaj o radu Udruge u razdoblju od 2011. do 2014. godine. U navedenom vremenskom razdoblju Udruga je uspješno provela 9 projekata od kojih se pojedini provode kontinuirano, dok su se drugi provodili u trajanju od jedne godine ili kraće, ovisno o uvjetima donatora. Također je prikazan pregled donatora Udruge, s naglaskom kako su 2011. I 2012. godina bile najuspješnije što se donacija tiče. Na kraju su istaknuti posebni uspjesi u proteklom četverogodišnjem razdoblju kao i teškoće s kojima se Udruga u svom radu susreće. Skupština je jednoglasno usvojila podneseno izvješće.

Slijedilo je razrješenje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, članova Predsjedništva i Nadzornog odbora. Članovi Udruge dobili su mogućnost kandidature za navedena Tijela upravljanja. Za mjesto predsjednice Udruge kandidaturu je podnijela Melita Kušar, a za mjesto dopredsjednika Valentino Hegol. Za članove Predsjedništva kandidaturu su podnijeli Dubravko Pavković, Čedomir Kušar i Ivica Vuković. Za predsjednicu Nadzornog odbora kandidaturu je podnijela Željkica Kirin, a za članove Daniel Hanžek i Željka Medved. Radno predsjedništvo je, na temelju članka 14. stavka 3. Statuta Udruge, predložilo navedene kandidature te je prijedlog jednoglasno usvojen. Skupština je imenovala nove članove Tijela upravljanja te predsjednicu i dopredsjednika kao osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. 

Voditeljica stručne službe, Andrea Lončarek, predložila je okvirni program rada Udruge za 2015. godinu, kao i financijski plan za 2015. godinu koji ovisi o natječajima i odobrenim projektima od strane donatora. Predstavljeni su novi projekti te nastavak provedbe već postojećih. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Dubravko Pavković, predsjednik Udruge u proteklom osmogodišnjem razdoblju, zahvalio je članovima na ukazanom povjerenju te naglasio kako novoj predsjednici i dopredsjedniku stoji na raspolaganju u svim pitanjima koja se odnose na vođenje Udruge.

Nakon službenog dijela slijedilo je neformalno druženje svih prisutnih.

 

Facebook podijeli