Mali princ


Na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge „Mali princ“ održanoj 22.03.2019., jednoglasno je odlučeno o kupnji novog prostora za rad i aktivnosti Udruge „Mali princ“.

Udruga djeluje već 12 godina u gradskom prostoru od 15m2, pružajući korisnicima besplatne terapije u svojoj lokalnoj zajednici, socijalizacijske aktivnosti, edukacije, integraciju, asistivnu tehnologiju i potpomognutu komunikaciju (komunikatore). Zbog neadekvatnih uvjeta za rad i terapijske aktivnosti s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom, kao i zbog povećanog opsega posla, velikog broja projekata u provedbi i apliciranja na EU fondove te novih zapošljavanja stručnjaka u radu s djecom, Udruzi je hitno potreban veći i odgovarajući prostor za rad.

Prostor u kojem Udruga trenutno djeluje obuhvaća slijedeće probleme:

• Djeca nemaju opremljen prostor za igru, grupne aktivnosti i socijalizaciju (aktivnosti za djecu održavaju se u Društvenom domu koji je na korištenju cijeloj lokalnoj zajednici, po zimi je previše hladno u domu za održavanje aktivnosti s djecom, ne postoji adekvatan sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom);

•  Ne postoji prostorija za provođenje govorne terapije (uredski prostor svaki vikend iznova preuređujemo u „logo-kutak“ za djecu);

• Nemamo mogućnost uvođenja standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga u mreži (licenca, ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) - preduvjet je adekvatan prostor i zadovoljavanje osnovnih uvjeta prema „Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga“;

• Nema dovoljno mjesta u uredu za nova zapošljavanja, kako bismo mogli provoditi EU projekte i širiti aktivnosti i broj korisnika;

• Nemamo prostor za održavanje redovnih sjednica Predsjedništva, Nadzornog odbora, Skupštine, sastanaka projektnog tima, edukativnih radionica, edukacija.

Navedenu problematiku Udruga namjerava riješiti kupnjom novog prostora, uređenog u skladu sa smjernicama iz „Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“, odgovarajućih kapaciteta za rad i aktivnosti Udruge. Navedena problematika rješava se pronalaženjem adekvatnog modela zajedničkog sufinanciranja od strane Grada Ivanić-Grada, Zagrebačke županije, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, koji pružaju podršku Udruzi u ovoj inicijativi.

Kao početak inicijative održana su tri sastanka kod gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, Javora Bojana Leša, u vezi novog prostora za Udrugu te sastanak u Zagrebačkoj županiji sa zamjenicom župana Nadicom Žužak. Sastanci su održani i s načelnicima Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Osim suradnje s lokalnom zajednicom, Udruga je imala sastanak i u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa pomoćnicom ministrice Majom Vučinić Knežević, na kojem se razgovaralo u smjeru uvođenja socijalnih usluga u mreži te prostornim preduvjetima, kako bi se prilikom kupnje novoga prostora mogao staviti važan naglasak na taj aspekt.

Predsjedništvo Udruge dalo je pozitivno mišljenje u vezi kupnje novog prostora te i na sastanku jednoglasno podržalo inicijativu, koja je proslijeđena na Skupštinu, koja je najviše tijelo upravljanja Udrugom, i koja donosi konačnu Odluku o kupnji novog prostora.

Skupština je jednoglasno odlučila o kupnji novoga prostora.

Na Skupštini je također predstavljen godišnji i financijski izvještaj o radu Udruge za 2018. godinu, a na temelju prijedloga Predsjedništva donesena je i odluka o proglašenju Andree Chircovici počasnim članom Udruge „Mali princ“ (prema Statutu Udruge, stavka IV, članak 8.), za izniman doprinos radu Udruge te za promicanje ideja i aktivnosti Udruge kroz svoj dugogodišnji rad u Udruzi.

Nakon Skupštine održana je i edukacija za krajnje korisnike vezano uz uvođenje socijalnih usluga u mreži te su predstavljeni rezultati projekta „Edukacijom do kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici“, financiranog preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zaposlenici Udruge, stručni suradnici, volonteri te stručnjaci iz lokalne zajednice koji su uključeni u rad s osobama s invaliditetom osnaženi su kroz edukacije i primjer dobre prakse, u svrhu što kvalitetnijeg provođenja usluga u zajednici. Sudionici su stekli znanja, smjernice i primjere za provođenje aktivnosti u skladu s trenutnim potrebama u lokalnoj zajednici i odrednicama nacionalnih strateških okvira.

Kako bismo stekli što kvalitetniji uvid u realne potrebe za socijalnim uslugama u našoj lokalnoj zajednici, pokrenuta je i suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, koji bi napravio stručnu procjenu potreba, na temelju koje bismo imali smjernice za uvođenje najpotrebnijih socijalnih usluga u mreži, uz licencu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zahvaljujemo svima na dosadašnjoj podršci i radu te idemo naprijed u ostvarivanju naših ciljeva u korist djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

 

Facebook podijeli