Mali princ


Slika Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb održalo je 04.11.2011.g. seminar na temu „Odnos prema osobama s invaliditetom“. Seminar je održan na Tribini Grada Zagreba, a kao moderatori sudjelovali su Dario Karačić i Maja Krznarić Holenda iz Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb te Anja Rešeta i Taras Poljanec iz Sončeka- Slovenski savez udruga za cerebralnu paralizu.

Ispred udruge „Mali princ“ na seminaru su sudjelovale Andrea Lončarek i Ana Kral.

{mosimage} Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb (DOCIDP) osnovano je 1977.g. sa ciljem promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prva djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize. Društvo organizira različite aktivnosti: savjetovanje o zakonskim pravima i mogućnostima, radno terapijske radionice, program osobnog asistenta za osobe sa najtežim oblicima invaliditeta, ljetna škola-rekreativno edukacijske igraonice, usluga specijaliziranog prijevoza, uključivanje mladih sa cerebralnom paralizom u lokalnu zajednicu…

Seminar je održan kao jedna od planiranih aktivnosti njihovog projekta “Promocija i edukacija o mogućnostima osoba s motoričkim teškoćama”. Projekt je financiran od strane Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, a njegov opći cilj je razvijanje spoznaje svih dionika koji su odgovorni za skrb za osobe s motoričkim teškoćama o njihovim mogućnostima, ljudskim pravima i potrebama kako bi se ostvarila socijalna uključenost i poboljšala kvaliteta života u zajednici.

Uz održane seminare, predložene aktivnosti u sklopu projekta su i Klub samozastupanja, okrugli stol, medijska kampanja te tiskanje i distribucija brošure koja će sadržavati materijale s održanih seminara i okruglog stola. Brošura će služiti kao priručnik organizacijama kako mogu poboljšati odnos i usluge za osobe s invaliditetom.

Na seminaru je ukratko predstavljen projekt i što je do sada napravljeno te su članovi udruga prepričavali prepreke, ali i pozitivne primjere s kojim se svakodnevno susreću. Neke od tema su bile ljudska prava osoba s invaliditetom, diskriminacija osoba s invaliditetom te uključenost u svakodnevni život lokalne zajednice.

Gospodin Taras Poljanec iz Slovenskog saveza udruga za cerebralnu paralizu upoznao nas je sa sadržajem Europske socijalne povelje, ističući dijelove koje se tiču osoba s invaliditetom.

Na kraju seminara provedena je rasprava u neformalnom tonu gdje su razmjenjena iskustva, pitanja, stavovi, životne nedaće članova, ali i roditelja članova udruga.

{mosimage} Dario Karačić lijepo je zaokružio teme seminara ističući rečenicu „Očekujte od osobe s cerebralnom paralizom sve što očekujete od sebe, sve manje je diskriminacija.

 

 

Članak napisala: Ana Kral, socijalna radnica pripravnica

Facebook podijeli