Mali princ


Uspješno i sretno završili smo naše projektne aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za naše članove. Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, u  sklopu aktivnosti provođenja "Slobodnog vremena uz organiziranu podršku" unutar Trogodišnjeg programa, u Udruzi Mali princ provodilo se pregršt aktivnost s ciljem osamostaljivanja članova, učenja socijalnih i emocionalnih vještina, osnaživanja članova te socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu. Aktivnosti su bile osmišljene tako da članovi kvalitetno provedu svoje slobodno vrijeme u Udruzi. Pripremili smo sažetak svih najvažnijih i najljepših trenutaka koji su nam obilježili ovo ljetno razdoblje te smo uspješno ostvarili sve ciljeve koji su nam kroz ovaj projekt ključni za što kvalitetniji svakodnevni život djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Provodile su se aktivnosti usmjerene na važnost zdrave prehrane, brige o fizičkom zdravlju i dobrobiti sportskih aktivnosti na cjelokupno funkcioniranje organizma. Tako su članovi svako jutro započeli s laganom tjelovježbom i istezanjem kako bi se razbudili i lakše prionuli na aktivnosti, a vrijeme provodili kroz aktivnosti poput kuglanja, odlaska na vanjsku teretanu, tenisa, nogometa, odlaska u šetnju šumom i ostalo.

Obradile su se teme kao što su vršnjačko nasilje, prevencija konzumacije alkohola,  komunikacija u moderno doba (društvene mreže i mediji) te sigurnost pri snalaženju u prometu. Kroz puštanje filmova s tematikom vršnjačkog nasilja („Streljana“, „Bully- priča o istinitom događaju vršnjačkog nasilja“) članovima je objašnjen sam pojam i definicija vršnjačkog nasilja, oblici nasilja, posljedice nasilja te kome se obratiti za pomoć u slučaju nasilja, a kroz konkretne primjere te igrom uloga osvijestilo ih se da prepoznaju znakove vršnjačkog nasilja te podijele eventualna osobna iskustva s ostalim članovima. Cilj edukacije o prevenciji konzumacije alkohola bilo je upoznati članove sa štetnošću konzumacije alkohola, negativnim posljedicama na organizam i zdravlje, socijalne posljedice konzumiranja alkohola te podići svijest članova o negativnim stranama konzumacije alkohola kod mladih osoba. Tema komunikacije u moderno doba pokazala se izrazito bitnom zbog rizika od zlouporabe privatnim informacijama te vrlo lake dostupnosti neprimjerenog sadržaja. Također, informatička pismenost neophodna je u današnje vrijeme stoga je bitno da članovi nauče sigurno koristiti internet, društvene mreže te ostale oblike medija. Kroz temu sigurnost pri snalaženju u prometu članove se potaklo na učenje prometnih znakova te opće znanje o sigurnosti u prometu što je važno prvenstveno zbog vlastite sigurnosti članova.

Članove se također učilo vještinama iskazivanja emocija kroz „ja poruke“, učenje tehnika aktivnog slušanja (reflektiranje, parafraziranje), kako reagirati u situacijama sukoba i/ili nezadovoljstva, a sve kroz igru uloga.  Cilj učenja takvih vještina je korištenje vještina aktivnog slušanja, „ja poruka“, iskazivanja emocija kako u svakodnevnom komunikaciji s roditeljima tako i s drugim osobama u svim socijalnim odnosima. Budući da članovi najviše vremena provode s roditeljima fokusirali smo se na situacije vezane za obiteljsku dinamiku. Kroz razne igre uloga članovi su imali priliku naučiti i izoštriti vještine kreativnosti, maštovitosti, koncentracije, koordinacije i neverbalne komunikacije.

Provodile su se i kreativne aktivnosti poput izrade lutkica od starih čarapa, nakon čega je  svaki član dobio zadatak predstaviti svoju lutku na zanimljiv način te uključiti ostale članove u vlastitu priču. Članovi su pokazali kreativnost i maštovitost prilikom predstavljanja svojih lutaka te su pokazali kako se mogu uživjeti u različite uloge. Lutka je također poslužila kao sredstvo učenja na način da su članovi imali priliku iznijeti svoje misli, želje, potrebe kroz spontanu lutkarsku improvizaciju. Ova aktivnost pokazala se važnom zbog korištenja vlastite mašte te koordinacije ruke tj. lutke s govorom i samom improvizacijom i glumom. Osim lutaka, članovi su bojali i ukrašavali ukrasne drvene kutijice koje su bile izložene na štandu Udruge na raznim događanjima u lokalnoj zajednici. Tijekom provođenja aktivnosti slobodnog vremena u Udruzi je djelovao i klub „Kreativci Perspektivci“ kroz koji članovi imaju priliku fotografirati prirodu i ostale članove Udruge te izraziti svoju kreativnost kroz fotografiju. Ova aktivnost potakla je kreativnost, maštovitost i inovativnost članova, naučili su kako rukovati fotoaparatom te kako „uloviti“ određeni detalj koji žele slikati.

Članovi su također učili o novim kulturama, točnije o španjolskoj kulturi. Organizirani su bili odlasci u Muzej Grada Ivanića te Gradsku knjižnicu Ivanić Grad. Aktivnosti su bile usmjerene na učenje novih spoznaja o drugim kulturama i mjestima, poticale znatiželju, toleranciju te pružile novi način provođenja slobodnog vremena u lokalnoj zajednici.

Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza aktivnosti provođenja slobodnog vremena provodile su se 4 sata dnevno, četiri dana u tjednu što ukupno iznosi 120 sati provedenih aktivnosti slobodnog vremena uz organiziranu podršku. Na aktivnostima je ukupno sudjelovalo 26 osoba (članova, volontera, roditelja, zaposlenika Udruge). Sve provedene aktivnosti bile su osmišljene s ciljem osnaživanja obiteljske strukture kroz osposobljavanje osoba s invaliditetom za samostalnost, neovisno življenje i samozastupanje.

Autor članka: Maja Romanić, voditeljica aktivnosti

Facebook podijeli