Mali princ


U Udruzi "Mali princ" održana je edukacija o pravima djece iz područja socijalne skrbi, koja je provedena u sklopu projekta „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“. Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Edukaciju je vodila partnerska organizacija, Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kojeg su predstavljale Marija Lukec Presker, socijalni pedagog i Martina Cuvaj, socijalna radnica i ravnateljica Centra.

Edukacijom je ostvarena informiranost svih sudionika edukacije, a posredno i putem edukativnih brošura koje su distribuirane u lokalnoj zajednici.

Edukacija o pravima djece je pružila informacije o pravima djece za sve zainteresirane roditelje koji su bili sudionici edukacije, senzibilizirana je lokalna zajednica, omogućeno je bolje uvažavanje djece s teškoćama u razvoju i njihovih prava, te je pružena pomoć roditeljima sa smjernicama putem kojih se mogu ostvarivati prava za djecu, koja će dugoročno značajno utjecati na njihovo kvalitetno odrastanje, u skladu s osnovnim odredbama UN konvencije o pravima djece.

Roditelji su aktivno sudjelovali, te uz pozitivne dojmove naglasili potrebu za održavanjem daljnjih aktivnosti o pravima djece.

Facebook podijeli