Mali princ


Udruga „Mali princ“ završila je s provedbom 2. Modula edukativnih radionica za roditelje učenika u školama, u sklopu projekta „Prijatelji u igri i učenju“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Cilj projekta je promicanje jednakosti djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom te njihovo socijalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni proces i zajednicu s vršnjacima. Edukativne radionice za roditelje provedene su u osnovnim školama- partnerskim organizacijama,  Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, Ivanić Grad, Osnovnoj školi Braće Radića, Kloštar Ivanić te Osnovnoj školi Milke Trnine, Križ.

Radionice su bile namijenjene roditeljima budući da su roditelji ključni akteri u usvajanju osnovnih znanja i vrijednosti za djecu te se pomoću edukativne radionice radilo na educiranju i senzibiliziranju roditelja za potrebe djece s teškoćama u razvoju koja su uključena u redovite obrazovne programe. Kroz interaktivnu radionicu roditelji su educirani o specifičnostima i karakteristikama cerebralne paralize, autizma i sindroma Down te o prihvatljivim načinima pristupanja navedenim vrstama invaliditeta. Kroz primjere iz prakse i direktnog rada s djecom i mladima s teškoćama u razvoju radilo se na osvješćivanju tolerancije, empatije i poticanju socijalne uključenosti marginaliziranih skupina djece. Cilj radionice je da roditelji budu educirani o načinima prenošenja specifičnih, naučenih znanja i vrijednosti na svoju djecu koja će takva naučena znanja i vještine moći primjenjivati u svom razredu u svakodnevnim interakcijama s vršnjacima s razvojnim teškoćama. Kroz grupni rad roditelji su iznijeli svoja mišljenja i već postojeće načine i vještine kojima svoju djecu uče senzibiliziranju i empatiji spram djece s razvojnim teškoćama.                 

Na edukativnim radionicama ukupno je sudjelovalo 66 sudionika. U Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka sudjelovalo je 26 roditelja, u Osnovnoj školi Braće Radića 24 roditelja te u Osnovnoj školi Milke Trnine 16 roditelja. Nakon provedene radionice roditelji su zamoljeni da ispune evaluacijske upitnike te ocijene svoje zadovoljstvo provedenom radionicom.

Roditelji (ukupno 26 roditelja) čija djeca pohađaju OŠ Stjepana Basaričeka, ocijenili su da vrlo zadovoljni provedenom radionicom (20 roditelja), zadovoljni (5 roditelja) i neutralni ( 1 roditelj). Prosjek ocjena ukupnog zadovoljstva radionicom iznosi 4.7.  Važnost međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške za kvalitetnu integraciju djece s teškoćama u razvoju procijenili su vrlo važnom (25 roditelja) i važnom (1 roditelj).  Prosjek ocjena važnosti međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške iznosi 4.9.

Svi roditelji smatraju su provedene aktivnosti korisne za primjenu u svakodnevnom procesu integracije učenika s teškoćama u razvoju. Roditelji također navode kako im se najviše svidjelo sudjelovanje u raspravi, video prikazi o sindromu Down i cerabralnoj paralizi, izmjena iskustva, druženje i grupni rad. Kao pohvale i prijedloge navode potrebu za većim brojem ovakvih radionica, navode kako su naučili nešto novo te pohvaljuju inicijativu Udruge „Mali princ“.

Roditelji (ukupno 24 roditelja) čija djeca pohađaju OŠ Braće Radića, ocijenili su da su vrlo zadovoljni radionicom (13 roditelja), zadovoljni (10 roditelja) i neutralni (1 roditelj). Prosjek ocjena ukupnog zadovoljstva radionicom iznosi 4.5.  Važnost međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške za kvalitetnu integraciju djece s teškoćama u razvoju procijenili su vrlo važnom (20 roditelja) i važnom (4 roditelja).  Prosjek ocjena važnosti međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške iznosi 4.8. Svi roditelji smatraju su provedene aktivnosti korisne za primjenu u svakodnevnom procesu integracije učenika s teškoćama u razvoju. Roditelji navode kako im se najviše svidio praktični dio predavanja i video prikazi o sindromu Down i cerebralnoj paralizi, nove spoznaje o aparatima asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije te upoznavanje s teškoćama djece u razvoju. Kao pohvale i prijedloge navode da je radionica bila vrlo poučna i zanimljiva, kako bi se radionice ovakvoga tipa trebale provoditi barem jednom godišnje te kako je potrebno više uključiti lokalnu zajednicu u rješavanje problematike djece s teškoćama u razvoju.

Roditelji (ukupno 16 roditelja) čija djeca pohađaju OŠ Milke Trnine, ocijenili su da su vrlo zadovoljni radionicom (10 roditelja), zadovoljni (6 roditelja). Prosjek ocjena ukupnog zadovoljstva radionicom iznosi 4.6.  Važnost međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške za kvalitetnu integraciju djece s teškoćama u razvoju procijenili su vrlo važnom (16 roditelja). Prosjek ocjena važnosti međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške iznosi 5.0. Svi roditelji smatraju su provedene aktivnosti korisne za primjenu u svakodnevnom procesu integracije učenika s teškoćama u razvoju. U evaluacijskim upitnicima roditelji navode kako im se najviše svidio razgovor o primjerima iz prakse i poticanje na razmišljanje, grupni rad i razmjena vlastitih iskustava, međusobna interakcija i video prikazi o sindromu Down i cerebralnoj paralizi. Kao pohvale i prijedloge roditelji navode kako bi ovakvih radionica trebalo biti što više s ciljem približavanja problematike djece s posebnim potrebama djeci i roditeljima, pohvaljuju odabir teme za ovu edukativnu radionicu, a kao prijedlog navode potrebu za konkretiziranjem najboljih načina za integriranje djece s teškoćama u razvoju u vršnjačku skupinu. 

Provedene edukativne radionice u svim školama protekle su u pozitivnoj atmosferi, s ciljem razmjene iskustava i mišljenja te s posebnim naglaskom na teškoće socijalne integracije djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u vršnjačke skupine.

 

Facebook podijeli