async defer crossorigin="anonymous"

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se prema uvjetima propisanima Zakonom o doplatku za djecu (NN 94/01., 138/06. i 107/07.)

Više o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u 2011. godini pročitajte ovdje.

Komentari:

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), koja je između ostalog zadužena za promicanje jednake dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga za osobe s invaliditetom, ispituje provedbu odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama i podzakonskih akata koji uređuju dostupnost elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom, te nastoji uspostaviti savjetodavni mehanizam između operatora, predstavnika mjerodavnih udruga osoba s invaliditetom i HAKOM-a putem kojeg bi se u međusobnom dijalogu radilo na rješavanju pitanja dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom.

Komentari:

Opširnije...

Gradski ured za zdravstvo i branitelje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Udrugom za prevenciju prekomjerne težine pokreće javnozdravstvenu kampanju "Navike promijeni, zdravlje pokreni" kojom se građane Zagreba želi potaknuti na promjenu ponašanja u vezi s prehranom i tjelesnom aktivnošću.

Komentari:

Opširnije...

Udruga "Mali princ" sudjelovala je 04.12.2010. na Božićnom sajmu umjetnosti i ljepote u organizaciji Udruge Moda.mladih iz Ivanić Grada. Sajam je održan u Maloj sali i predvorju Velike sale Doma kulture u Ivanić Gradu u trajanju od 12:00 do 18:30 sati. Na sajmu se predstavilo 50-ak izlagača iz cijele Hrvatske sa svojim radovima; nakitom, odjećom, ukrasima i ukrasnim predmetima, obućom, kozmetikom, fotografijama, slikama koje su posjetitelji mogli razgledati i kupiti.

Komentari:

Opširnije...

Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak odnosno Međunarodni dan volontera te se diljem svijeta organizira niz manifestacija u koje se uključuju organizacije i volonteri s ciljem javne proslave zajedničkih doprinosa za unapređenje kvalitete života u zajednicama na svim kontinentima.

Komentari:

Opširnije...

Stranica 12 od 20