Mali princ

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se prema uvjetima propisanima Zakonom o doplatku za djecu (NN 94/01., 138/06. i 107/07.)

Više o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u 2011. godini pročitajte ovdje.

Facebook podijeli

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), koja je između ostalog zadužena za promicanje jednake dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga za osobe s invaliditetom, ispituje provedbu odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama i podzakonskih akata koji uređuju dostupnost elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom, te nastoji uspostaviti savjetodavni mehanizam između operatora, predstavnika mjerodavnih udruga osoba s invaliditetom i HAKOM-a putem kojeg bi se u međusobnom dijalogu radilo na rješavanju pitanja dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom.

Facebook podijeli

Opširnije...

Gradski ured za zdravstvo i branitelje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Udrugom za prevenciju prekomjerne težine pokreće javnozdravstvenu kampanju "Navike promijeni, zdravlje pokreni" kojom se građane Zagreba želi potaknuti na promjenu ponašanja u vezi s prehranom i tjelesnom aktivnošću.

Facebook podijeli

Opširnije...

Stranica 12 od 20