Mali princ


Slika Dana 04. i 05. srpnja 2011. u hotelu Sheraton u Zagrebu održano je informativno-edukativno događanje pod nazivom "2. Dani EU fondova" namijenjeno široj, ali i ciljanoj javnosti putem info-pultova i stručnih predavanja, čime se željela pružiti sveobuhvatna informacija o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i budućih EU fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.

Ispred udruge "Mali princ" na 2. Danima EU fondova (na temu jačanja civilnog društva) sudjelovala je voditeljica stručne službe, Andrea Lončarek.

{mosimage} Na info-pultu "Jačanje civilnog društva" Ured za udruge predstavio se publikacijom uspješno provedenih projekata organizacija civilnog društva financiranih sredstvima Europske unije iz CARDS-a i PHARE-a, te publikacijama Kontakt točke za program Europa za građane.

Djelatnici Ureda za udruge u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje održali su radionicu za predstavnike organizacija civilnog društva na temu "Fondovi EU-izvori financiranja projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva" na kojoj su sudionici dobili iscrpan pregled raspoloživih natječaja kroz brojne programe i instrumente pomoći koji se financiraju iz EU izvora te praktične upute i savjete kako pripremiti dobar projektni prijedlog te ga prijaviti na natječaje za dobivanje financijske potpore Europske unije.

Facebook podijeli