Mali princ


Slika Međunarodni dan djeteta obilježava se od studenog 1989. kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta. Ona predstavlja temelj za bolji život djece te je najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima na svijetu.

Međunarodni dan djeteta obično se obilježava aktivnostima s ciljem posvećivanja djeci i njihovim radostima, ali se potiče i pitanje dječjih prava.

Opća skupština Ujedinjenih naroda još 1954. proglasila je Međunarodni dan djeteta te je preporučila svim državama članicama da utvrde Međunarodni dan djeteta, ali da države same odrede dan i način prikladan za obilježavanje. Kako bi se izbjegle dvojbe oko obilježavanja ovog dana u Republici Hrvatskoj Vijeće za djecu donijelo je zaključak kojim se predlaže obilježavanje Međunarodnog dana djeteta prvog dana u prvom punom tjednu listopada u sklopu održavanja Dječjeg tjedna.

Na današnji dan, 20. studenog 1959. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno je usvojila Deklaracije o pravima djeteta. Jedno od osnovnih načela Deklaracije je da je čovječanstvo dužno pružiti djetetu najviše i najbolje što može.

Već u uvodu Deklaracije naglašava se da je djetetu zbog njegove fizičke i mentalne nezrelosti potrebna zaštita prije i poslije rođenja.

Zatim se, jednako kao i u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, zabranjuje svaka diskriminacija zbog rase, boje kože, jezika, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti bilo djeteta samog ili njegove obitelji. Deklaracija zabranjuje trgovanje djecom i štiti dijete od svih oblika nemara, okrutnosti ili eksploatacije. Posljednje načelo govori da dijete treba odgajati u duhu razumijevanja, snošljivosti, prijateljstva među narodima, u duhu mira i općeg bratstva. U svijetu ima otprilike više od milijarde djece, a svako treće dijete živi u teškim materijalnim uvjetima. Nedostaje im hrana, krov nad glavom, zaštita od zaraza. Upravo to su neki od razloga zašto se u Svjetskoj organizaciji prišlo donošenju posebne Deklaracije o pravima djeteta. Mnoga djeca nikad ne nauče čitati i pisati. Njihov životni vijek često je kratak, pun oskudica i bolesti. Iz tog razloga osnovan je Dječji fond Ujedinjenih naroda koji pruža pomoć u više od stotinu zemalja u lijekovima i liječnicima, hrani i odjevnim predmetima.

Predloženo je da svaka zemlja obilježi dan kojim će se promovirati razumijevanje i razmjena iskustava među djecom, ali i akcija za dobrobit i promociju uvjeta u kojima djeca žive diljem svijeta. Milijuni žive u uvjetima nedostojnima čovjeka, bez osnovnih uvjeta kao što su hrana, voda, krov nad glavom, školovanje i ljubav od strane obitelji. U skladu sa svojim mogućnostima pomozite barem onima koji su vam blizu.

Ne gledajte na dijete kao da je dragulj već se trudite da ono to i postane ! (Nepoznati autor)

 

Facebook podijeli