Mali princ


Slika Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se diljem svijeta svake godine (05. prosinca) organizira niz manifestacija u koje se uključuju organizacije i volonteri s ciljem javne proslave zajedničkih doprinosa za unapređenje kvalitete života u zajednicama na svim kontinentima. Cilj Međunarodnog dana volontera je aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Volonterstvo je temelj civilnog društva, osnažuje pojedince, potiče na sudjelovanje, međusobnu suradnju i solidarnost. Međunarodni dan volontera dan je kada volonterske organizacije i građani imaju jedinstvenu priliku da svoj rad približe široj javnosti.

Volonteri su najznačajnija snaga svakog nacionalnog društva, pokretačka “snaga humanosti” i nositelji vrednota ljudskog potencijala. Predstavljaju ogroman ljudski potencijal koji posjeduje relevantna znanja i vještine korisne za ljudsku zajednicu. Volontiranje je jedina vrijednost koja na istinski način doprinosi izgradnji aktivne, odgovorne i humane zajednice.

 

Udruga Mali princ upućuje čestitku povodom 05. prosinca, Međunarodnog dana volontera

Facebook podijeli