Mali princ


Slika Provodeći odluku Gradske skupštine Grada Zagreba izglasanu na 28. sjednici, dana 28. srpnja 2011. godine podružnica Zagrebparking uvodi pogodnosti za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, objavljenoj u „Službenom glasniku Grada Zagreba“ broj 12/11., osobe s invaliditetom, osim dosadašnje mogućnosti parkiranja na posebno obilježenim javnim parkiralištima, moći će koristiti i pravo parkiranja na svim javnim parkiralištima bez plaćanja naknade.

Naime, osobama s invaliditetom dopušta se besplatno parkiranje na svim javnim parkiralištima u zonama naplate, i to najduže dva sata tijekom jednog dana. Vrijeme parkiranja počinje od prvog opažaja u danu i teče bez prekida najduže dva sata.

Ova odluka počet će se primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.

Uvjeti za ostvarivanje pogodnosti:

Osobe s invaliditetom ovu pogodnost u praksi će ostvarivati tako da uz važeći znak pristupačnosti istaknu i naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Naljepnica se može izdati u korist osobe koja ima znak pristupačnosti i koja dostavi presliku rješenja na temelju kojeg je ovaj znak ishođen. Osoba s invaliditetom ne mora osobno dolaziti u Šubićevu 40/III u prostorije podružnice Zagrebparking, već u njeno ime naljepnicu može zatražiti osoba koju ona za to ovlasti. Podnositelj zahtjeva dužan je navesti svoje ime i prezime te podatke o ispravi kojom dokazuje svoj identitet budući da odgovara za točnost podataka o osobi s invaliditetom u čiju korist se naljepnica izdaje.

Naljepnica vrijedi jednu godinu, ali ne duže od vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti. Osoba u čiju korist je naljepnica izdana može zatražiti da se odobri izdavanje naljepnice za drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice.

Samo pravo korištenja pogodnosti biti će besplatno, a naplaćivati će se naknada za troškove izrade i izdavanje naljepnice u iznosu od 30,00 kn.

Oblikom i sadržajem naljepnica će biti nalik sadašnjoj povlaštenoj parkirnoj karti, samo plave boje i s ucrtanom oznakom za invalide.

Pravo na ostvarivanje ove pogodnosti moći će ostvariti sve osobe koje posjeduju važeći znak pristupačnosti, bez obzira na to imaju li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu.

Za više informacija posjetite http://www.zagrebparking.hr/default.aspx?id=117.

Facebook podijeli