Mali princ


Slika Pozivajući se na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom te na Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, NN 78/13) u travnju ove godine pismeno smo se obratili Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi Ivanić Grad, sa zamolbom za pravilno obilježavanje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom na parkiralištu kod Doma zdravlja Ivanić Grad.

Izlaskom na teren predstavnici Udruge utvrdili su da su parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom na navedenoj lokaciji teško uočljiva stoga ih je potrebno pravilno označiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Također, uputili smo zamolbu da se broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom poveća sukladno navedenom Pravilniku tj. 5% mjesta za osobe s invaliditetom na postojeći broj parkirnih mjesta kao i da mjesta budu u nizu te čim bliže ulazu u Dom zdravlja.

Kako na naš dopis nitko nije reagirao, čak ni na način da nas uputi kome se po tom pitanju obratiti, u lipnju smo sličan dopis uputili Domu zdravlja Zagrebačke županije.

Bez odgovora i ovog puta. Ne možemo, a da se ne zapitamo kako su naša nastojanja i dobre namjere naišle na nerazumijevanje. Ne tražimo puno i nemoguće, samo ono što osobama s invaliditetom po njihovim pravima i pripada. Osobe s invaliditetom u svom kretanju svakodnevno se susreću s barijerama. No, barijere u glavama su mnogo veći problem, čemu svjedočimo još jednom.

Zar osobe s invaliditetom ne žive među nama? Nažalost, ovaj primjer dokazuje kako su, unatoč svim nastojanjima u borbi za njihova prava, osobe s invaliditetom za neke još uvijek – građani drugog reda.

 

Facebook podijeli