Mali princ


SlikaNajkasnije do 2012. godine u Hrvatskoj će se primjenjivati novi način ocjenjivanja invaliditeta. Dok se sada prema dijagnozi stupanj invaliditeta određuje u postocima, u buduće bi invalidi bili razvrstani u sedam kategorija i to ovisno o količini tuđe pomoći koja im je potrebna.

Naime, svi invalidi, i civilni, i vojni, izgubit će svoj status ako mogu samostalno funkcionirati, odnosno ako im za to ne treba tuđa pomoć minimalno sat i pol dnevno. Osobe koje su stekle status na temelju 'krive kičme' te, iako potpuno funkcionalne, primaju novčanu naknadu i imaju niz povlastica, poput privilegiranog parkiranja, besplatnih autocesta i trajekata te prednosti pri čekanju u javnim institucijama, moći će se, najkasnije od 2012. pozdraviti sa svojim statusom, objavio je Jutarnji list.

Vlada RH je u četvrtak, 30. rujna 2010. godine, prihvatila probnu primjenu Jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti, prema kojoj će jedinstveno tijelo vještačenja na potpuno nov, međunarodno priznat način ocjenjivati invaliditet pojedinca brojem bodova od nula do četiri (nula je bod za osobu koja za određeni kriterij ne treba pomoć, a četiri za onu koja treba potpunu, svakodnevnu potporu). Kriteriji su zadovoljavanje osnovnih potreba i funkcija, poput osobne higijene, odijevanja, hranjenja, hodanja, mijenjanja položaja tijela, izvođenja rutinskih dnevnih poslova, govorenja, gledanja, čitanja, pisanja, mogućnosti učenja i drugih. Skupljeni bodovi pretvaraju se u minute tuđe pomoći, na temelju kojih se osobe kategoriziraju.

U prvu će kategoriju spadati osobe kojima treba tuđa pomoć od 50 do 75 sati mjesečno, u drugu oni kojima treba od 75 do 120 sati tuđe pomoći, u treću od 120 do 160 sati, u četvrtu od 160 do 180 sati, a oni koji trebaju pomoć 180 i više sati mjesečno bit će raspoređeni u petu, šestu i sedmu kategoriju, ovisno o troškovima i općem stanju. O kategoriziranju će ovisiti i visina novčane naknade, no iznosi naknade još nisu navedeni.

Sada u registru imamo oko 513.000 invalida. Nakon revizije svi će oni trebati biti svrstani u jednu od sedam skupina. Osoba kojoj ne treba tuđa pomoć najmanje 50 sati mjesečno neće se smatrati osobom s invaliditetom, već osobom s kroničnom bolesti ili tjelesnim oštećenjem.

Radna skupina predložila je probni period do 2012. godine, u kojem bi se i dalje radilo 'po starom', ali bi se istovremeno ispunjavali i novi obrasci, kako bi se vidjelo gdje smo i kako stojimo. Nakon toga bi se eventualno popravila sadašnja lista te bi se od 2012. počelo u potpunosti raditi prema tom principu.

Izvor: Jutarnji list, Danas.hr

Facebook podijeli