Mali princ


Prof. dr. sc. Miroslav Vrankić:

Asistivna tehnologija za kvalitetniji život-

kako osigurati osobi s komunikacijskim teškoćama lakšu komunikaciju

VRIJEME: Utorak, 9. 5. 2017., u 17:00 h

MJESTO: Udruga „Mali princ“, Majdekova 93, Ivanić-Grad, Društveni dom Šarampov D.

 

 

Upoznajte s nama čudesan svijet novih mogućnosti komunikacije uz pomoć asistivne tehnologije!

Komunikatori omogućuju osobi upravljanje računalom na principu praćenja pokreta očiju, da bi se na zaslonu aktivirale slike, slova i riječi koje se zatim pretvaraju u glas. Osobe s najtežim vrstama invaliditeta na taj način mogu očima pričati, pisati poruke, crtati, telefonirati, svirati glazbene instrumente, sudjelovati u nastavi  te povećati svoju samostalnost, kompetencije i cjelokupnu kvalitetu života.

Sve ono što je do nedavno bilo teško zamislivo, a još teže ostvarivo, sada je moguće uz pomoć asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije, a Udruga „Mali princ“ aktivno radi na primjeni takvih inovativnih razina komunikacije. Napretkom tehnologije i inovativnih uređaja za potpomognutu komunikaciju, stvoreno je niz novih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju, koja nisu mogla ni na koji način izraziti svoja mišljenja i potrebe. Komunikacija je jedan od ključnih segmenata za uključenost u društvenu zajednicu, zbog čega je nužno poticati nove razine komunikacije za djecu koja ne mogu pričati.

Ovim predavanjem želimo potaknuti dostupnost i upotrebu komunikatora s ciljem poticanja ravnopravnih mogućnosti za svu djecu s teškoćama u razvoju te njihovu integraciju u sve aspekte društvene zajednice s ciljem povećanja kvalitete njihova svakodnevnog života.

Svi sudionici imati će priliku osobno vidjeti ili isprobati uređaje za komunikaciju očima, svirati AAC instrumente i vidjeti primjenu AAC tehnologije u praksi, uz vodstvo vrhunskih stručnjaka na tome području.

Ulaz je u potpunosti besplatan! Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu nam se javiti na broj 091/2829-029 ili e-mail: info@mali-princ.hr

VIDIMO SE! :)

 
   

 

Facebook podijeli