async defer crossorigin="anonymous"

U utorak, 28.3.2017. u našoj Udruzi „Mali princ“ održana je edukacija za korisnike i isporuka komunikatora u sklopu projekta „Čujem te iako ne pričaš“: asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju, financiranog od humanitarne Udruge „RTL pomaže djeci“.

Cilj projekta je omogućiti komunikaciju djeci s teškoćama u razvoju koja nemaju mogućnost verbalne komunikacije te uz pomoć asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije ostvariti da i oni dobiju priliku izraziti svoja mišljenja,potrebe i želje te na taj način poboljšati kvalitetu njihova svakodnevnog života.

Nakon puno zajedničkih priprema, rada i truda, dočekali smo ponosno i sretno ovaj veliki i važan trenutak za našu Udrugu. Stigli su nam komunikatori i oprema, koji su u sklopu edukacije u Udruzi predstavljeni roditeljima i djeci koja će ih dobiti na korištenje. Nabavku opreme i edukaciju je, zajedno sa svojim suradnicima, održao Miroslav Vrankić, prof.dr.sc. iz tvrtke E-Glas d.o.o. iz Rijeke. Uz početno instaliranje programa i sređivanje tehničke podrške, roditelji su uz pomoć naših voditelja, predavača i volontera dobili početne upute za upotrebu komunikatora. Bilo je tu bezbroj novih informacija koje je trebalo usvojiti i niz novih mogućnosti koje nam pružaju uređaji za potpomognutu komunikaciju u svrhu podizanja kvalitete života za djecu i osobe s invaliditetom koja nisu u mogućnosti verbalno komunicirati.

Naša uspješna priča o komunikatorima pokrenuta je još prethodnih godina na inicijativu našeg sadašnjeg predsjednika Udruge, Dubravka Pavkovića, koji je ujedno i roditelj djeteta s teškoćama, a čiji je sin u sklopu školovanja u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava imao priliku prvi puta isprobati i koristiti uređaj za potpomognutu komunikaciju. Prepoznavši sve pozitivne strane i mogućnosti za poboljšanje kvalitete djetetova svakodnevnog života kroz upotrebu komunikatora, pokrenuta je ideja da se i ostalim članovima omogući pristup komunikatorima, što smo kroz zajedničku suradnju i uspjeli ostvariti u okviru projekta financiranog preko humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“, u ukupnom iznosu od 117.000kn. Kako bismo što uspješnije proveli projekt i pružili djeci najbolju mogućnost korištenja komunikatora, predsjednik Udruge potaknuo je suradnju naše Udruge sa jednima od vodećih stručnih osoba u području potpomognute komunikacije, prof. logopedicom Ružicom Magušić i prof.rehabilitatoricom Katarinom Škorvaga iz Dubrave, koje imaju bogato iskustvo i kompetentnost u provođenju individualnih procjena potreba djece u vezi korištenja komunikatora, čime je svako dijete dobilo priliku raditi s komunikatorom koji će biti najoptimalniji upravo za djetetove specifične teškoće i potrebe. Predsjednik je sa svojim sinom i osobno došao podržati jučer ovaj hvalevrijedan događaj i edukaciju, uz želju da i dalje nastavimo s uspješnim radom i napretkom na području potpomognute komunikacije.

Ovim putem željeli bismo zahvaliti svima koji su dio ove naše posebne priče i koji su svojim trudom i nesebičnim zalaganjem omogućili da stvorimo najbolje mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a posebno hvala našim dragim roditeljima i djeci koji su se odazvali edukaciji i strpljivo i uz puno truda sudjelovali u usvajanju novih znanja.

Iako je područje potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije nažalost još uvijek nedovoljno integrirano i prihvaćeno te je još niz mogućnosti koje je potrebno potaknuti kako bi se poboljšala kvaliteta svakodnevnog života osoba s invaliditetom, naša Udruga Mali princ, uz pružanje različitih vrsta terapijskih aktivnosti za svoje članove, aktivno nastavlja raditi na korištenju ovakvih inovativnih oblika pomoći za djecu kojima je to od neprocjenjive važnosti.