Mali princ


U utorak, 28.3.2017. u našoj Udruzi „Mali princ“ održana je edukacija za korisnike i isporuka komunikatora u sklopu projekta „Čujem te iako ne pričaš“: asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju, financiranog od humanitarne Udruge „RTL pomaže djeci“.

Cilj projekta je omogućiti komunikaciju djeci s teškoćama u razvoju koja nemaju mogućnost verbalne komunikacije te uz pomoć asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije ostvariti da i oni dobiju priliku izraziti svoja mišljenja,potrebe i želje te na taj način poboljšati kvalitetu njihova svakodnevnog života.

Nakon puno zajedničkih priprema, rada i truda, dočekali smo ponosno i sretno ovaj veliki i važan trenutak za našu Udrugu. Stigli su nam komunikatori i oprema, koji su u sklopu edukacije u Udruzi predstavljeni roditeljima i djeci koja će ih dobiti na korištenje. Nabavku opreme i edukaciju je, zajedno sa svojim suradnicima, održao Miroslav Vrankić, prof.dr.sc. iz tvrtke E-Glas d.o.o. iz Rijeke. Uz početno instaliranje programa i sređivanje tehničke podrške, roditelji su uz pomoć naših voditelja, predavača i volontera dobili početne upute za upotrebu komunikatora. Bilo je tu bezbroj novih informacija koje je trebalo usvojiti i niz novih mogućnosti koje nam pružaju uređaji za potpomognutu komunikaciju u svrhu podizanja kvalitete života za djecu i osobe s invaliditetom koja nisu u mogućnosti verbalno komunicirati.

Naša uspješna priča o komunikatorima pokrenuta je još prethodnih godina na inicijativu našeg sadašnjeg predsjednika Udruge, Dubravka Pavkovića, koji je ujedno i roditelj djeteta s teškoćama, a čiji je sin u sklopu školovanja u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava imao priliku prvi puta isprobati i koristiti uređaj za potpomognutu komunikaciju. Prepoznavši sve pozitivne strane i mogućnosti za poboljšanje kvalitete djetetova svakodnevnog života kroz upotrebu komunikatora, pokrenuta je ideja da se i ostalim članovima omogući pristup komunikatorima, što smo kroz zajedničku suradnju i uspjeli ostvariti u okviru projekta financiranog preko humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“, u ukupnom iznosu od 117.000kn. Kako bismo što uspješnije proveli projekt i pružili djeci najbolju mogućnost korištenja komunikatora, predsjednik Udruge potaknuo je suradnju naše Udruge sa jednima od vodećih stručnih osoba u području potpomognute komunikacije, prof. logopedicom Ružicom Magušić i prof.rehabilitatoricom Katarinom Škorvaga iz Dubrave, koje imaju bogato iskustvo i kompetentnost u provođenju individualnih procjena potreba djece u vezi korištenja komunikatora, čime je svako dijete dobilo priliku raditi s komunikatorom koji će biti najoptimalniji upravo za djetetove specifične teškoće i potrebe. Predsjednik je sa svojim sinom i osobno došao podržati jučer ovaj hvalevrijedan događaj i edukaciju, uz želju da i dalje nastavimo s uspješnim radom i napretkom na području potpomognute komunikacije.

Ovim putem željeli bismo zahvaliti svima koji su dio ove naše posebne priče i koji su svojim trudom i nesebičnim zalaganjem omogućili da stvorimo najbolje mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a posebno hvala našim dragim roditeljima i djeci koji su se odazvali edukaciji i strpljivo i uz puno truda sudjelovali u usvajanju novih znanja.

Iako je područje potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije nažalost još uvijek nedovoljno integrirano i prihvaćeno te je još niz mogućnosti koje je potrebno potaknuti kako bi se poboljšala kvaliteta svakodnevnog života osoba s invaliditetom, naša Udruga Mali princ, uz pružanje različitih vrsta terapijskih aktivnosti za svoje članove, aktivno nastavlja raditi na korištenju ovakvih inovativnih oblika pomoći za djecu kojima je to od neprocjenjive važnosti.

Facebook podijeli