Mali princ


Udruga ,,Mali princ'', uspješno je završila s provedbom edukacija pod nazivom ,,Terapeutska igra u radu s djecom s teškoćama u razvoju'' za odgojno-obrazovne djelatnike iz četiri vrtića i jedne osnovne škole, kojoj je prisustvovalo 109 sudionika, među kojima je bio i dogradonačelnik Tomislav Cuvaj kao predstavnik Grada Ivanić-Grada, a sve u sklopu projekta ,,Ringišpil-prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru'', koji je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svi sudionici su dobili promotivne materijale ovog projekta, sve edukativne materijale i po završetku naravno, certifikate.

Udruga ,,Mali princ’’ kao nastavak projekta ‘’Prijatelji u igri u učenju’’ nastavlja sa poboljšanjem socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne ustanove kroz projekt ‘’Ringišpil-prihvaćanje različitosti koz učenje i igru’’. Cilj ovog dijela projekta je razvoj stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju kako bi se potaklo stvaranje tolerantnog i jednakopravnog okruženja, koje stvara temelj za kvalitetnu suradnju i socijalnu integraciju djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne ustanove što smo uspješno i učinili edukacijama Centra za psihoterapiju I edukaciju Proventus.

Edukacija je sadržavala informacije o važnosti i specifičnosti igre, načinima pristupa igri djeteta i razvoju igre za djecu s različitim teškoćama u razvoju. Obuhvatila je i emocionalne regulacije, komunikaciju s roditeljima djece s teškoćama u razvoju,  socijalne priče, te postavljanje granica djeci s teškoćama u razvoju. Uz interaktivni rad i sudjelovanje u grupnim zadacima sudionici su educirani o načinima prenošenja informacija na djecu te prepoznavanju njihovih misli, osjećaja i ponašanja, dobili su detaljnije odgovore i savjete te na taj način teorijski usvojena znanja danas lakše primjenjuju u praksi. Educirani su kako postići da se djeca s teškoćama u njihovim odgojno-obrazovna odjeljenjima osjećaju sigurno i prihvaćeno, te kako riješiti nejasnoće i probleme s kojima će se suočavati u radu s djecom s teškoćama.

Na dvije edukacije ukupno je sudjelovalo 109 sudionika. Iz Osnovne škole Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad sudjelovalo je 28 nastavnika, iz dječjeg vrtića Roda sudjelovalo je 4 odgojitelja, iz dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić sudjelovalo je 13 odgojitelja, iz dječjeg vrtića Ivanić Grad sudjelovalo je 37 odgojitelja i iz dječjeg vrtića Križ sudjelovalo je 16 odgojitelja. Iz Grada Ivanić-Grada sudjelovao je dogradonačelnik, gospodin Tomislav Cuvaj, iz stručne službe udruge sudjelovalo je 5 osoba te 4 volontera udruge, te voditeljica edukacija Tea Knežević iz Centra za psihoterapiju i edukaciju Proventus. Nakon provedenih edukacija svi sudionici su zamoljeni da ispune evaluacijske upitnike i procijene svoje zadovoljstvo edukacijama.

Sudionici edukacija svoje ukupno zadovoljstvo ovom edukacijom ocijenili su da su vrlo zadovoljni (prosjek ocjena ukupnog zadovoljstva edukacijama iznosi 4.5.). Sudionici edukacija lakoću razumijevanja izvedbe prezentiranja edukacija ocijenili su dobro razumljivo (prosjek ocjena lakoće razumijevanja izvedbe prezentiranja je 4.9.). Sudionici edukacija važnost međusobne suradnje i ovakvih oblika podrške za kvalitetnu integraciju djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovne sustave ocijenili su; vrlo važno (prosjek ocjena je 4.7.).

Prilikom navođenja naučenih metoda i ponašanja koje će primjeniti u svom budućem radu s djecom s teškoćama u razvoju sudionici su najčešće navodili metodu postavljanje granica kroz različite načine, a najviše ih se dojmila P-K-U metodu koja sadrži ponajprije priznavanje djetetova osjećaja - empatičko reflektiranje, zatim komuniciranje granica kroz 3 do 5 riječi te usmjeravanje na prihvatljivu alternativu. Svidio im se i holistički pristup – koji sadrži prepoznavanje djetetovih osjećaja kroz ponašanje, fiziološke reakcije i misli pa dopire do osjećaja; te naravno neizostavni dio koji je i dio samog naziva edukacije a to je terapija igrom, njeni načini i poticanje.

Sudionici su najviše pohvalili prefesionalnost, elokventnost i pristupačnost voditeljice edukacije koja se trudila uspostaviti interakciju sa sudionicima kroz traženje povratnih informacija te grupni rad, predavanje koje je bilo popračeno sa mnogo primjera iz privatne prakse voditeljice te međusobno podijeljenih iskustava od strane odgojno-obrazovnih djelatnika koji su bitni i iskoristtivi za budući rad s djecom s teškoćama u razvoju, edukaciju kao zaista razumljivu i poučnu sa puno informacija i primjera primjenjivih u praksi te organizaciju cijelog događaja uključujući prostor, materijale, pauze i hranu.

Edukacije s odgojno-obrazovnim djelatnicima i ostalim sudionicima provedene su u vrlo pozitivnoj i ugodnoj, dakako vrlo poučnoj atmosferi, te uživanju u izvrsnoj hrani zahvaljujući Pizzeri-i Amadeus, za koju su sudionici imali samo riječi hvale.

Veselimo se budućim edukativnim radionicama i susretima sa našim partnerskim organizacijama, te vjerujemo da ćemo ulaganjem truda u svrhu ostvarivanja naših zajedničkih ciljeva pridonijeti osnaživanju djece s teškoćama i poboljšanja kvalitete  socijalne integracije.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju, našim partnerskim organizacijama, volonterima, Pizzeriji Amadeus te posebno Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad za dodjelu besplatnog prostora za održavanje edukacije.

Facebook podijeli