Mali princ


Stručni tim Udruge „Mali princ“ započeo je u subotu, 19.01.2019. pohađanje edukacije za „Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ na učilištu Algebra. Edukacija se financira u sklopu projekta „Edukacijom do kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici“, a sredstva su odobrena od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Program je verificiran od strane nadležnih tijela, a sudionici po završetku edukacije dobivaju Uvjerenje te zvanje Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Udruga „Mali princ“ djeluje na lokalnom području 12 godina, te se uslijed proširenja obujma rada, povećanog broja članova, kao i zbog izražene potrebe za visokokvalitetnim uslugama na lokalnom području, pokazala nužnost rasta i razvoja kapaciteta Udruge u pružanju kvalitetnih usluga i aktivnosti, te jačanje znanja i sposobnosti Udruge kao prijavitelja za osiguravanje financiranja takvih usluga i aktivnosti u sklopu europskih fondova.

Edukacija se održava kroz ukupno 120 sati i sastoji se od ukupno 6 modula: 1.  EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, 2.  Pristup logičke matrice projekta, 3. Izrada detaljnih aktivnosti, proračuna i projektne aplikacije, 4. Izrada proračuna projekta, 5. Osnove uspješne provedbe projekata, te zadnji, 6. modul koji obuhvaća izradu završnog rada te njegovu obranu.

Zaposlenici Udruge osnažit će se kroz edukacije i primjer dobre prakse, u svrhu što kvalitetnijeg provođenja usluga u zajednici. Steći će znanja, smjernice i primjere za provođenje aktivnosti u skladu s trenutnim potrebama u lokalnoj zajednici i odrednicama nacionalnih strateških okvira.

Kroz višemjesečnu edukaciju iz područja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, „polaznici će biti osposobljeni za pronalazak i prepoznavanja prilika za ostvarenje financiranja projekata, steći će znanja i vještina koje će im omogućiti razvijanje projektnih ideja te njihovu razradu za svrhe projektne aplikacije te će biti opremljeni alatima i tehnikama za uspješnu provedbu i vođenje projekata financiranih iz EU fondova“.

Zaposlenice su uspješno završile prvi, početni modul edukacije, a predviđeno trajanje edukacije je do 13. travnja 2019. Veselimo se novim znanjima i iskustvima te vjerujemo da ćemo ulaganjem u znanje otvoriti nove mogućnosti za još kvalitetniji i uspješniji rad naše Udruge „Mali princ“.

 

Facebook podijeli