Mali princ


Udruga ,,Mali princ'', uspješno je završila s provedbom edukativne radionice za roditelje djece Osnovne škole Stjepana Basaričeka, kojoj su prisustvovala 33 roditelja, dvoje nastavnika i ravnateljica. Osnovni ciljevi ove edukativne radionice bili su edukacija i senzibilizacija roditelja za poticanje socijalnog uključivanja djece s teškoćama u razvoju, a sve u sklopu projekta ''Ringišpil-prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru'', koji je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je prepoznalo kvalitetu projekta i potrebu njegove provedbe za postizanje napretka u poboljšanju sveopćih uvjeta života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

 Radionica je sadržavala upoznavanje sudionika sa radom i ciljevima Udruge, razloge zbog kojih se pokazala potreba za održavanjem edukativne radionice, te uvođenje u problematiku s kojom se susreću djeca s teškoćama u razvoju prilikom integracije u odgojno-obrazovne ustanove i društvenu zajednicu.

Kako bismo prikazali stvarne teškoće s kojima se susreću obitelji s djecom s teškoćama u razvoju u integraciji svoje djece u odgojno-obrazovne ustanove i u zajednicu zatražili smo roditelje djece s teškoćama u razvoju da podijele svoje osobne priče i iskustva s nama, te smo te priče podijelili sa sudionicima koji su vrlo senzibilno odreagirali na njih. Obiteljima koje su podijelile te priče s nama bilo je izuzetno drago što postoji netko tko to želi čuti, netko koga zanima kako je njima, s čime se oni svakodnevno suočavaju, te kako se osjećaju u nerijetko neugodnim situacijama s kojima se susreću zbog predrasuda u zajednici.

Po završetku izlaganja priča roditelja djece s teškoćama sudionici su međusobno podijelili svoja iskustva. Radionica je sadržavala i nešto detaljnija predavanja i video materijale o teškoćama u razvoju kao što su cerebralna paraliza, autizam i ADHD. Kao zabavnu metodu provjere dotadašnjeg znanja sudionici su sudjelovali u kvizu znanja preko Kahoot stranice gdje su birali odgovore između više ponuđenih, gdje bi se svaki odgovor dodatno pojasnio od strane voditeljice edukativne radionice. Sudionici radionice su educirani o pojedinostima i specifičnostima različitih teškoća u razvoju, o teškoćama s kojima se susreću obitelji djece s teškoćama u razvoju, te njihovim osjećajima kada su odbačeni ili osuđivani od strane zajednice. 

Educirani su o tome koliko je bitna njihova uloga u ostvarenju uspješne integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovna odjeljenja i društvenu zajednicu, o tome kako svojim vlastitim primjerom mogu svoju djecu podučiti pravim vrijednostima, suosjećajnosti i prihvaćanju različitosti kod drugih. Povratnim informacijama koje smo od sudionika edukativne radionice dobili kroz evaluacijske upitnike možemo zaključiti da su gotovo svi sudionici bili zaista zadovoljni održanom radionicom, lakoćom  pristupa prikazu i razumijevanju osoba s teškoćama. Edukativnu radionicu su ocijenili kao poučnu, zanimljivu, zabavnu te bi voljeli da se održava više ovakvih radionica jer kao najčešći razlog nastanka problema s prihvaćanjem različitosti prilikom integracije djece s teškoćama navode manjak educiranosti koji vodi strahu od nepoznatoga, što vodi predrasudama, nerazumijevanju i izbjegavanju.

                  

 

Jednim od mogućih razloga nastanka problema navode i nedovoljnu komunikaciju sa vlastitom djecom kao i sa društvom u zajednici o teškoćama kod djece, te o upoznavanju tih teškoća kao i razumijevanju načina odnošenja prema istima. Načini koje su sudionici izdvojili a kojima svome djetetu mogu pomoći u razumijevanju i prihvaćanju djece s teškoćama u razvoju su najviše spomenute komunikacija i edukacija kao najbitnije i najefikasnije u postizanju tog cilja. Smatraju kako dijete kroz igru mogu podučiti prihvaćanju različitosti kroz konkretne primjere i pokazati im vlastitim primjerom kako se odnositi prema djeci i osobama s teškoćama s poštovanjem, uvažavanjem i razumijevanjem.

                                                                                                                                                                                                                                                            Edukativna radionica s roditeljima djece iz Osnovne škole Stjepana Basaričeka, koja se pokazala primjerom dobre prakse iz sudjelovanja u našem prethodnom projektu čiji je ovo nastavak, provedena je u vrlo pozitivnoj atmosferi, međusobnoj suradnji, savjetovanju i razmjeni novih i korisnih informacija što je pridonijelo edukaciji i senzibilizaciji roditelja, koji isto mogu prenijeti na svoju djecu i pokazati im kako prihvatiti različitosti vlastitim primjerom, što je bio i cilj ove edukativne radionice. Veselimo se budućim radionicama i druženjima.

Facebook podijeli