Mali princ


Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ nevladina je neprofitna organizacija sa sjedištem u Ivanić Gradu. Osnovana je 24.02.2007. godine sa svrhom zaštite i promicanja humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i drugih prava i interesa osoba s invaliditetom, te sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici. 

Članovi Udruge su prvenstveno djeca s teškoćama u razvoju, roditelji djece s poteškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, djeca čiji su roditelji osobe s invaliditetom te druge pravne i fizičke osobe zainteresirane za informiranje o problematici invaliditeta ili sudjelovanje u aktivnostima i radu s osobama s invaliditetom. Udruga djeluje na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa

Tijekom ovih petnaest godina, Udruga se razvila u glavnog nositelja aktivnosti koje pomažu osobama s invaliditetom da se suoče s preprekama u svome životu te glavnog zagovaratelja prava i potreba osoba s invaliditetom na širem području Grada i općina Kloštar Ivanić i Križ, kao što i omogućuje da se glas osoba s invaliditetom čuje i poštuje. Kako se Udruga razvijala i stjecala reputaciju, tako je i postajala sve zanimljivijom raznolikom spektru pokrovitelja i financijera. Zahvaljujući tako velikom broju financijskih izvora, Udruga je omogućila provođenje brojnih aktivnosti koje omogućuje osobama s invaliditetom usvajanje životnih vještina prijeko potrebnih za svladavanje životnih prepreka i olakšavanje životnih izazova. 

Aktivnosti koje Udruga provodi su: radna, fizikalna i govorna terapija, psihološka pomoć, pomoć u učenju, usluga osobne asistencije, informatičke i kreativne radionice, igraonice, obilasci muzeja, plivanje, karate treninzi, interaktivno-edukativne te dramsko-likovne terapeutske radionice. Trenutno, Udruga zapošljava dvije radne terapeutkinje, dvije fizikalne terapeutkinje, jednu govornu terapeutkinju, jednu psihologinju, dvije izvoditeljice usluge pomoći u učenju, tri izvoditeljice usluge osobne asistentice, jednu izvoditeljicu informatičkih radionica, jednu izvoditeljicu kreativnih radionica te jednog izvoditelja interaktivno-edukativnih radionica. Svatko od vanjskih suradnika u prijavi za radno mjesto u Udruzi treba priložiti potvrdu o nekažnjavanju. Uz troje osoba stalno zaposlenih u uredu, u Udruzi je ukupno zaposleno 18 osoba, što dočarava razmjer terapeutskih i drugih aktivnosti koje se odvijaju u Udruzi ili u suradnji sa Udrugom. 

U navedenim, ali i u drugim aktivnostima i projektima, Udruga također spremno i dobrodošlo prima i volontere. Poseban se volonterski odnos njeguje sa učenicima Srednje škole „Ivan Švear“ te svim drugim osobama voljnima izdvojiti vrijeme da se upoznaju sa radom Udruge i pripomognu u njezinu radu. 

Osim navedenih aktivnosti bitno je spomenuti i da će od prosinca 2022. godine početi izvođenje radionica "Kulinarstva i vrtlarstva". Neke od tih aktivnosti provode se u prostorima Udruge, dok se druge provode u suradnji sa suradničkim ustanovama. U suradnji sa suradničkim ustanovama provodi se: plivanje (u suradnji sa i u bazenima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ iz Ivanić Grada), dramsko-likovne terapeutske radionice (u suradnji sa i u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad), treninzi karatea (u suradnji sa i u prostorima Karate kluba „Mladost“ iz Ivanić Grada) te radionice, koji se provode u sklopu projekta „IN-Inovativan i kreativan“ te u suradnji sa i u prostorima Gradskog muzeja Ivanić Grad.

 Osim provođenja aktivnosti u prostorima, Udruga je omogućila i pružanje aktivnosti i u domovima korisnika. Za tu je potrebu kreiran Mobilni tim te se u sklopu tog Tima u domovima korisnika provode radna i fizikalna terapija, psihološka pomoć te usluga njegovatelja. U domovima se korisnika provode također i usluge osobne asistencije te pomoći u učenju.

Kako je ranije navedeno, Udruga je neprofitna organizacija te je, u smislu financiranja aktivnosti i projekata, ovisna o donacijama i sredstvima dodijeljenim sa raznih natječaja. Tijekom cijelog svog postojanja, glavni izvori iz kojih se Udruga financira su: proračun Grada Ivanić Grada, općina Kloštar Ivanić i Križ te Zagrebačke županije, kao i sredstva koja se dodjeljuju iz raznih natječaja koje raspisuju Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Udruga se posebno ponosi projektom „Moj osobni asistent“ koji je u prvoj fazi bio financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt „Moj osobni asistent“ ujedno je i prvi projekt Udruge koji je financiran sredstvima Europske unije. Također, Udruga se kroz nekoliko posljednjih godina financirala iz sredstva mnogih pravnih tijela i zaklada, a samo neki od njih su Zaklada GNK Dinamo „Nema predaje“, Hrvatska elektroprivreda, INA d.d., RTL „Pomaže djeci“ i dr. Važno je napomenuti, odnosno, zahvaliti cjelokupnoj zajednici Ivanić-Grada čiji stanovnici doniraju tijekom naših izlaganja na gradskim manifestacijama kako bi se naše poslovanje moglo nastaviti i biti kvalitetenije. Iz izvora se financiraju naknade stručnim suradnicima, suradničkim organizacijama, promotivni materijali, plaće djelatnicima, edukacije, edukativni izleti, materijali za izvođenje radionica i slično.

Autor: Domagoj Hren

Facebook podijeli