Mali princ


Slika Program IPA komponenta IV. podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, a kao preteča Europskog socijalnog fonda financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Konačni cilj IV. Komponente IPA-e je pripremiti Republiku Hrvatsku za zadovoljavajuću razinu apsorpcije sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Kroz IV. komponentu IPA-e, za ESF se ne pripremaju samo državne i javne institucije, već i široki krug potencijalnih korisnika sredstava poput lokalne i područne samouprave, organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i drugih.

Najvažniji dokument kojim se kroz IV. komponentu IPA-e osigurava mogućnost financiranja projekata u području razvoja ljudskih potencijala naziva se Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala".

Nadzorni odbor Operativnog programa «Razvoj ljudskih potencijala» čiji je osnivač Ministarstvo rada i mirovinskog sustava osigurati će učinkovitost i kvalitetu OP «Razvoj ljudskih potencijala» u okviru 1.generacije strukturnih fondova.

Djelovati će u svojstvu Nadzornog odbora «u sjeni» i služiti kao panel dionika i zainteresiranih strana s ciljem pravovremene pripreme Operativnog programa «Razvoj ljudskih potencijala».

Nadzorni odbor pokriva sljedeća područja djelovanja: zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, socijalno poduzetništvo, osobe s invaliditetom, mladi, žene, nacionalne manjine, volonteri i branitelji te je u okviru navedenog odabrano 9 članova Nadzornog odbora «u sjeni» i 3 zamjene.

Voditeljica stručne službe udruge «Mali princ», Andrea Lončarek, odabrana je kao jedna od članica Nadzornog odbora «u sjeni» Operativnog programa «Razvoj ljudskih potencijala».

Facebook podijeli