async defer crossorigin="anonymous"

Zbog aktualnih teškoća s financiranjem osnovne djelatnosti Udruge, našli smo se u nezavidnoj i teškoj situaciji zbog koje je nastavak našeg rada neizvjestan. Budući da Udruzi nedostaje dio sredstava, kako bi mogli nastaviti s dosadašnjim radom i aktivnostima, molimo sve zainteresirane građane te pravne osobe da nam izađete u susret i pružite financijsku podršku našem radu, prema Vašim trenutnim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima.

Komentari:

Opširnije...

Stranica 17 od 45