Mali princ


znak invalidUdruga "Mali princ" uspostavila je suradnju s Policijskom postajom Ivanić-Grad te dogovorila zajedničku akciju kontrole parkiranja na mjesta predviđena za osobe s invaliditetom.

U petak 20.veljače održan je zajednički sastanak načelnika PP Ivanić-Grad g. Ivice Jurčevića s predstavnicima Udruge. U utorak 24. veljače održana je zajednička radijska emisija na Obiteljskom radiju Ivanić.

U srijedu 25. veljače održana je zajednička akcija u kojoj su sudjelovali predstavnici udruge "Mali princ" te patrola P.P Ivanić-Grad. Djelatnici P.P Ivanić-Grad upozoravali su i kažnjavali nepropisno parkirana vozila.

Osnovni cilj akcije nije kažnjavanje naših sugrađana već smanjiti broj nepropisno parkiranih vozila na mjestima rezerviranima za vozila osoba s invaliditetom te upozoriti na potrebu propisanog označavanja vozila parkiranog na mjestu za osobe s invaliditetom, odnosno na važeći "znak pristupačnosti" prema Pravilniku o znaku pristupačnosti ("Narodne novine", broj 78/08.)

Pristupačnost odnosno pravo parkiranja osobe s invaliditetom na zato propisano parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, jedan je od osnovnih preduvjeta za uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. Lažni znakovi još uvijek se vide na vozilima. Ponekad i same osobe s invaliditetom ne vode računa o tome da moraju biti propisano obilježene i poštivati propise na način da izvjese znak pristupačnosti propisno s lijeve strane prednjeg vjetrobrana na svome vozilu. Akcija je u potpunosti uspjela stoga zahvaljujemo djelatnicima P.P Ivanić-grad i veselimo se našoj budućoj suradnji.

Facebook podijeli