Mali princ


Voditelj Stručne službe i projekata financiranih iz EU fondova:

Arijan Svilić, struč. spec. oec.
kontakt mail: arijan.svilic@mali-princ.hr                                                                                           

Administratorice:

Lana Magdić, dipl. ling. i slav. 
kontakt mail: lana.magdic@mali-princ.hr

Vlatka Richter
kontakt mail: vlatka.richter@mali-princ.hr

Stručni suradnici iz Udruge:

  1. Zora Belanić - izvoditeljica govorne terapije
  2. Petra Pribolšan - izvoditeljica pomoći u učenju
  3. Suzana Matković, izvoditeljica pomoći u učenju
  4.  Katarina Čavar - psiholog u Mobilnom timu
  5. Laura Ždero - izvoditeljica kreativnih radionica, igraonica i aktivnosti "Kulinarstvo i vrtlarstvo". Izvoditeljica pomoći u učenju
  6. Paula Piršljin - izvoditeljica fizikalne terapije u Mobilnom timu i kabinetu

 

Osobni asistenti za osobe s invaliditetom:

Anna Kozak, Katarina Krklec, Elvis Kajević, Nenad Vidaković, Dubravka Ratkaj

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Višnja Božić Kušar, Tena Masnjak, Žarko Popov, Petra Liber, Srđana Šimac, Tihana Mihalj, Nikolina Miljan, Luka Škrgulja, Nikolina Vidović, Željana Tupek, Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan, Tia Spielberger, Nives Mikulić, Ana Marija Finzir, Tomislav Škrljac, Tajana Prlić, Branka Kukovec, Mariana Maros, Juraj Pavković, Gabriela Međaković, Lena Sabo, Jasmina Car, Iva Popović-Gecan, Domagoj Hren, Ivana Krešo, Ida Pajnić, Melita Kušar, Dora Kličan, Magdalena Antić, Ana Sedlaček, Bruno Matovina, Željka Kučinić, Gordana Bačaj

 

Vanjski suradnici:

  1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
  2. Sabina Hlad, dipl.oec. - Emiherc d.o.o.
Facebook podijeli