Mali princ


Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" nastavlja s intenzivnim pružanjem terapija svojim članovima. Zaposlena su dva nova logopeda tako da trenutno u našem kabinetu rade tri logopeda, radni terapeut i fizioterapeut. Na tjednoj bazi u kabinetu Udruge odvija se 50 termina raznih terapija koje su za naše članove potpuno besplatne i financiraju se putem odobrenih projekata. Broj djece s teškoćama kojima su nužne terapije stalno se povećava.

Za naše korisnike koji nisu u mogućnosti doći u kabinet osigurali smo "Mobilni tim" kojeg čine socijalni radnik, njegovatelj, psiholog, radni terapeut i fizioterapeut. Također, u kućama korisnika odvija se aktivnost-pomoć u učenju koju izvode dvije diplomirane učiteljice.

Putem odobrenog projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“, vrijednog 526.991,08 kuna, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, zaposlili smo 7 osobnih asistenata koji će pružiti prilagođenu uslugu osobne asistencije za 7 osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima.

Za naše članove koji vole sport i rekreaciju osigurani su karate treninzi u suradnji s karate klubom „Mladost“ te vježbe u bazenu „Za dobar stav“ na novootvorenim bazenima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Naftalan".  

Svakako, to ne bi bilo moguće bez Stručne službe koja redovno prijavljuje kvalitetne projekte i vodi brigu o svim aktivnostima. U svim segmentima života, našim članovima-osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama i njihovim roditeljima, želimo osigurati sve oblike pomoći u lokalnoj zajednici i čim manje putovanja u Zagreb. 

Želimo zahvaliti Gradu Ivanić-Gradu i Općinama Kloštar Ivanić i Križ na stalnoj pomoći Udruzi, posebno s naglaskom na osiguravanju kvalitetnog prostora za naš rad bez kojega sigurno u ovom obimu ne bismo mogli raditi i pružati usluge našim članovima. Također, zahvaljujemo i svim našim volonterima, partnerima na projektima te Centru za socijalnu skrb kao našem najvažnijem partneru na većini projekata.

Facebook podijeli