Mali princ


Udruga „Mali princ“ je i ove godine aplicirala na Javni natječaj Općine Križ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2021. godini. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava, od 9. ožujka 2021. godine, Općina Križ je Udruzi dodijelila najveći iznos od 20.000,00 kuna za projekt „Logo-kutak Malog princa“.

Ovim putem zahvaljujemo Općini Križ i načelniku g. Marku Magdiću na dodijeljenim financijskim sredstvima za 2021. godinu, koja će nam uvelike olakšati daljnji rad i napredak.

U sklopu projekta „Logo -kutak Malog princa“ Općina Križ će sufinancirati izvođenje logopedske terapije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te dio najma prostora iz kojeg Udruga djeluje od kraja 2019. godine. Moramo istaknuti da je Općina Križ i u prošloj godini sufinancirala isti projekt, što govori u prilog izuzetno korektnoj suradnji i velikoj podršci lokalne zajednice bez koje Udruga „Mali princ“ zasigurno ne bi bila ono što danas jest.

Važnost ovog projekta posebno se očituje kroz činjenicu da je logopedska terapija najtraženija terapijska aktivnost, a broj korisnika je kontinuirano u porastu na području lokalne zajednice. Udruga trenutno broji preko 50 termina terapija na tjednoj bazi, a kako bi odgovorila na potrebe koje se nameću, Udruga je od veljače 2021. godine angažirala još dva logopeda te danas ima tri logopeda.

Zahvaljujući financijskim sredstvima koja je Općina Križ dodijelila Udruzi za sufinanciranje najma prostora za izvođenje terapijskih aktivnosti, uz ostale donatore, korisnicima logopedske terapije će se i u ovoj godini omogućiti strukturirana okolina u kojoj će terapija biti individualno prilagođena shodno potrebama svakog pojedinog korisnika i to uz primjenu inovativne tehnologije za potpomognutu komunikaciju (AAC) koja omogućuje ravnopravno sudjelovanje svih korisnika bez obzira na stupanj invaliditeta.

Još jednom, veliko HVALA Općini Križ!

                                                  

Facebook podijeli