Mali princ


Udruga „Mali princ“ se i ove godine prijavila na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu koji je objavila Općina Kloštar Ivanić 31.12.2021. godine.

Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenih Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga sa područja Općine Kloštar Ivanić za 2022.g., objavljene 03.03.2022. godine,  Općina Kloštar Ivanić je Udruzi dodijelila najveći iznos od 25.000,00 kuna za projekt „Logo kutak Malog princa“.

Ovim putem želimo zahvaliti Općini Kloštar Ivanić i načelniku g. Željku Filipoviću na dodijeljenim sredstvima koja će nam pomoći oko provedbe naših govornih terapija te će nam pomoći ostvariti sve ciljeve.

U sklopu projekta „Logo kutak Malog princa“, Općina Kloštar Ivanić će sufinancirati izvođenje govornih terapija za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i dio najma prostora u kojem se terapije izvode.

Deficiranost socijalnih usluga, pa tako i govornih terapija, predstavlja velik problem na području lokalne zajednice, a činjenica da je govorna terapija jedna od najtraženijih vrsta aktivnosti na ovom području u kombinaciji sa sve većim brojem korisnika govori mnogo o važnosti realizacije ovog projekta.

Ove godine će Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad imati veliku ulogu u projektu „Logo kutak Malog princa“. Naime, Centar će redovito upućivati potencijalne korisnike na mogućnost ostvarivanja prava na govornu terapiju u Udruzi te će upućivati roditelje/skrbnike na to kako započeti postupak vještačenja kako bi se ustanovila prava dijagnoza i stupanj invaliditeta potencijalnih korisnika.

Zahvaljujući financijskim sredstvima koja je Općina Kloštar Ivanić dodijelila Udruzi za sufinanciranje najma prostora za izvođenje terapijskih aktivnosti, uz ostale donatore, korisnicima govorne terapije će se i u ovoj godini omogućiti strukturirana okolina u kojoj će terapija biti individualno prilagođena shodno potrebama svakog pojedinog korisnika i to uz primjenu inovativne tehnologije za potpomognutu komunikaciju (AAC) koja omogućuje ravnopravno sudjelovanje svih korisnika bez obzira na stupanj invaliditeta.

Još jednom, veliko HVALA Općini Kloštar Ivanić!

Facebook podijeli