Mali princ


U novu 2017. godinu, Udruga „Mali princ“ ulazi s brojnim novim projektima, a aktualni projekti su uspješno provedeni i završeni na kraju prošle 2016. godine. Uz sve naše raznolike aktivnosti, igraonice, kreativni rad i božićne pripreme, Udruga Mali princ veliki i važan naglasak stavlja i na provođenje brojnih projekata, kojima financiramo terapeutske aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te razne druge aktivnosti koje su važne za naše članove, ali i za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Na kraju 2016. godine uspješno su završeni projekti: „Rastimo s Malim princem“ (program financiran od strane Grada Ivanić-Grada te sufinanciran od Općine Križ), zatim projekt „Prijatelji u igri i učenju“ (financira Zagrebačka županija), „Psihosocijalna podrška i jačanje roditeljskih kompetencija“ (financira Stručna služba Župana Zagrebačke županije), a završava i Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, kojom se financirala osnovna djelatnost Udruge za 2016. godinu (plaće i dio režijskih troškova).

Uz uspješan završetak niza projekata, krajem prošle 2016. godine Udruga Mali princ započela je i s provođenjem brojnih projekata za koje su odobrena financijska sredstva za rad i aktivnosti Udruge kroz natječaje različitih donatora i izvora financiranja.

Udruga Mali princ provodi projekt preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prije MSPM) pod nazivom „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“ (iznos odobrenih sredstava 40.000,00 kn). Opći cilj projekta je promicanje prava djece kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici.  Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ nositelj je projekta, partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, a suradnici na projektu Srednja škola Ivan Švear te tvrtka Ivakop d.o.o.

Osnovne projektne aktivnosti su:

  1. Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje prava - radno-terapeutske aktivnosti, pomoć u učenju, psihosocijalna podrška i savjetovanje
  2. Ostvarivanje prava djece kroz kreativno izražavanje - ciklus kreativnih radionica „Da mi je zlatna ribica“
  3. Sudjelovanje i integracija djece u lokalnu zajednicu - sudjelovanje na kulturno-zabavnim manifestacijama „Festival igračaka“, „Dani Grada“, „Bučijada“ izložbom kreativnih radova, nastup u emisiji uživo „Razlike nisu važne“,Obiteljski radio Ivanić
  4. Edukacija i informiranje o pravima djece- Edukacija o pravima djece, izrada edukativnih brošura(letaka) o pravima djece

Na početku provedbe projekta, održan je sastanak projektnog tima na kojem su bili prisutni predstavnici prijavitelja te predstavnici partnerskih organizacija i suradnici: ravnateljica CZSS Martina Cuvaj, ravnateljica SŠ Ivan Švear Ksenija Pavlović te socijalna pedagoginja Sanja Radić Bursać, kao i predstavnik tvrtke Ivakop d.o.o. Luka Klun. Na sastanku se aktivno raspravljalo o mogućnostima i načinima što kvalitetnije realizacije projekta i međusobne suradnje.  Izneseni su prijedlozi na koji način bi bilo moguće što više istaknuti vidljivost projekta i promociju projektnih aktivnosti, kako bi ostvarenje ciljeva imalo pozitivan utjecaj na što širi krug lokalne zajednice. Zajedničkim razgovorom i suradnjom s partnerima i suradnicima razmatrane su i ideje o sudjelovanju djece s teškoćama u lokalnoj zajednici kroz predstavljanje projektnih radova na različitim lokacijama, kako bi bili što dostupniji i kako bi se kroz projekt istaknula prava djece iz različitih aspekata.

Osim toga, preko Ministarstva znanosti i obrazovanja (prije MZOS) provodimo projekt „Prijatelji u igri i učenju“ (Izvaninstitucionalni odgoj djece i mladih, iznos odobrenih sredstava 50.000,00 kn) koji uz terapeutske aktivnosti, uključuje i održavanje edukativnih radionica za nastavnike i stručne suradnike, roditelje te učenike u školama koje su partnerske organizacije na projektu, dok je Udruga Mali princ nositelj projekta. Uspješnu suradnju kroz partnerstvo Udruga Mali princ na ovom projektu ostvarila je sa Osnovnom školom  Milke Trnine (Križ), Osnovnom školom braće Radića (Kloštar Ivanić), Osnovnom školom  Stjepana Basaričeka (Ivanić-Grad) te Gradom Ivanić-Gradom, koji kontinuirano podržava i financira rad naše Udruge. Opći cilj projekta je promicanje socijalne integracije i jednakopravnosti djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. Pred kraj projekta, predviđeno je i održavanje zabavno-sportskog susreta „Igre bez granica“, u svrhu što kvalitetnije integracije i tolerancije prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. U prvoj fazi provedbe projekta održan je sastanak projektnog tima, na kojem su bili prisutni predstavnici partnerskih organizacija te prijavitelja. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Zlatko Hasan (OŠ  Milke Trnine, Križ), ravnateljica Tatjana Bakarić (OŠ braće Radića, Kloštar Ivanić), ravnateljica Vlatka Koletić (OŠ  Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad) te Tihana Vuković Počuč, kao predstavnica Grada Ivanić-Grada. Na sastanku su dogovorene osnovne smjernice za provedbu projekta, uključujući i financijski plan, razrađene i analizirane projekte aktivnosti te su iskomunicirane ideje za što kvalitetniju i bolju realizaciju pojedinih aspekata projekta. Partneri su aktivno sudjelovali u raspravi te pokazali veliko zanimanje i interes za ostvarivanje cilja projekta kroz zajedničku suradnju.

Uz navedene projekte, Udruga Mali princ preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i ove školske godine 2016/17 aktivno je uključena u osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, kroz projekt „Pomoćnik u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama u razvoju“ (iznos financiranja od strane HZZ-a je 25.264,06 kn). Opći cilj projekta je potpuna uključenost djece s teškoćama u razvoju u redovne škole čime se unapređuje kvaliteta njihova školovanja (inkluzivno školovanje).

Posebno nas veseli i podijeliti s vama vijest da je Udruzi Mali princ odobren i projekt preko humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“, pod nazivom „Čujem te iako ne pričaš“: asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju (iznos odobrenih sredstava je 117.000,00 kn). Opći cilj projekta je omogućiti komunikaciju djeci s teškoćama u razvoju koja nemaju mogućnost verbalne komunikacije. Ovim projektom uz pomoć asistivne tehnologije i alternativnih načina komunikacije omogućit ćemo djeci s teškoćama u razvoju koja ne mogu verbalno komunicirati da i ona dobiju priliku izraziti svoja mišljenja, potrebe i želje te na taj način poboljšati kvalitetu njihova svakodnevnog života i potaknuti socijalno uključivanje.

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su:

  1. Dvodnevnu konferenciju „ATAAC 2016- asistivna tehnologija i komunikacija“ (pripremna faza 2016)
  2. Edukacija o potpomognutoj komunikaciji u prostoru Udruge „Mali princ“, u sklopu čega će svim prisutnim članovima Udruge biti predstavljeni uređaji i komunikatori za alternativnu komunikaciju
  3. Nabavka opreme i komunikatora za potpomognutu komunikaciju
  4. Edukacije o načinu korištenja i rada s komunikatorima za stručne suradnik, koju održava tvrtka E-Glas d.o.o., u sklopu instalacije opreme
  5. Inicijalne procjene aktualnog stanja što se tiče sposobnosti komunikacije uz individualizirani pristup svakome djetetu
  6. Razvijanje verbalnih vještina uz pomoć komunikatora, uz individualizirani pristup te u sklopu terapeutskih aktivnosti

Zaključno, svi partneri i suradnici na projektima pokazali su veliku empatiju, socijalnu osjetljivost i brigu o potrebama i pravima najosjetljivijih skupina kao što su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Partneri i suradnici već na primjerima dobre prakse sudjeluju u promicanju prava najosjetljivijih skupina te su se rado odazvali suradnji na projektima s Udrugom Mali princ kako bi još dodatno proširili i upotpunili uspješan rad i društveno odgovorno poslovanje. Suradnja i partnerstva potvrđuju kvalitetu projekata koje provodi Udruga Mali princ te ističu neophodnost provođenja aktivnosti za naše članove, ali i cijelu lokalnu zajednicu i šire. Zahvaljujemo svima i veselimo se uspješnom nastavku provedbe svih projekata.

Facebook podijeli