Mali princ


Zagrebačka županija je Udruzi „Mali princ“ u 2021. godini dodijelila financijska sredstva u iznosu od 19.000 kuna za projekt „Fizikalna terapija za kvalitetniji i aktivniji život“ i 26.000 kuna za projekt „Mobilni tim – stručna pomoć osobama s najtežim vrstama invaliditeta“.

Projekt „Fizikalna terapija za kvalitetniji i aktivniji život“

Glavni cilj projekta je unapređenje kvalitete života i zadovoljstva djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u manjoj lokalnoj zajednici, kroz pružanje besplatne i moderno koncipirane usluge fizikalne terapije u kabinetu za terapije i domovima korisnika. Glavne aktivnosti projekta su: provođenje fizikalne terapije u kabinetu za terapije, pružanje fizikalne terapije u domovima korisnika za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, uvođenje elemenata Feldenkrais metode u provedbu fizikalne terapije, edukativna radionica za roditelje/skrbnike povodom Svjetskog dana cerebralne paralize i dr. Projektom je obuhvaćeno sveukupno 46 korisnika s područja lokalne zajednice.

Projekt „Mobilni tim – stručna pomoć osobama s najtežim vrstama invaliditeta“

Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim vrstama invaliditeta na lokalnom nivou i osigurati im socijalne kontakte kroz pružanje mobilnih socijalnih usluga u njihovim domovima u sklopu rada Mobilnog tima. Glavne aktivnosti na projektu su: terapijske aktivnosti, njegovatelj u kući, psihosocijalna podrška i savjetovanje, slobodno vrijeme uz organiziranu podršku, edukacija za roditelje/skrbnike osoba s najtežim stupnjem invaliditeta i dr. Projektom je obuhvaćeno sveukupno 50 korisnika. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad.

Ovim putem zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na dodijeljenim sredstvima u 2021. godini koja će nam omogućiti još kvalitetniji rad, a našim korisnicima još kvalitetnije usluge.

Facebook podijeli