Mali princ


Krajem lipnja uspješno je završen projekt „Pomoćnik u nastavi“ – podrška integraciji učenika s teškoćama u razvoju. Projekt smo provodili s ciljem potpune uključenosti djece s teškoćama u razvoju u redovne škole čime se unapređuje kvaliteta njihova školovanja (inkluzivno školovanje).

Projekt se provodio od listopada 2014. do lipnja 2015. (9 mjeseci), od čega je usluga pomoćnika u nastavi pružana u trajanju od osam mjeseci u suradnji s dvije osnovne škole na lokalnom području  (Osnovna škola Đure Deželića iz Ivanić-Grada i Osnovna škola braće Radića iz Kloštar Ivanića), a uz financijsku podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te općine Kloštar Ivanić. U projekt je ukupno bilo uključeno četvero učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovne škole na lokalnom području te tri pomoćnika u nastavi. Ukupno je odrađeno 1592 sati direktnog rada pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju.

Jedan od najvećih uspjeha u provedbi projekta je što su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u projekt razrede završili s odličnim uspjehom! Odličan uspjeh svakako je rezultat napornog rada učenika s pomoćnicima u nastavi. Važno je napomenuti kako su učenici s teškoćama u razvoju napredovali u čitanju, pisanju, učenju, poboljšali svoju komunikaciju s ostalim učenicima u razredu te savladali neke „posebne“ strahove poput vožnje školskim dizalom.

Udruga „Mali princ“ uslugu pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2014./2015. pružala je prvi puta. Kao i u svakom projektu nailazili smo na razne poteškoće koje smo dobrom suradnjom i komunikacijom sa školama, roditeljima i stručnim suradnicima uspješno otklonili. Naši pomoćnici u nastavi radili su u najboljem interesu učenika, prvenstveno potičući njihov samostalni rad, a potom izvršenje zadataka uz poticaj i pomoć. Također su ohrabrivali vršnjake tipičnog razvoja u usvajanju obrazaca tolerantnog ponašanja.  

S obzirom na uspjeh projekta nadamo se kako ćemo nastaviti s pružanjem usluge pomoćnika u nastavi, ako ne kao nositelji projekta onda kao primjer dobre prakse i pomoć školama u pružanju ove vrste usluge. Jer, mi bi pomoćnike u nastavi ocijenili s čistom peticom!

Facebook podijeli