Mali princ


Udruga "Mali princ" se i ove godine prijavila na "Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2023. godini", kojeg je 08.02.2023. objavila Zagrebačka županija.

Prema "Zaključku o dodjelu financijskih sredstava", objavljenom 25.05.2023., Udruga "Mali princ" je ostvarila pravo na 1.500,00 €.

U sklopu ovog projekta će se provoditi sljedeće aktivnosti: 

  1. Terapijske aktivnosti - govorna, radna i fizikalna terapija
  2. Pomoć u učenju
  3. Promotivne aktivnosti

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023.-31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 62.831,87 

Ovim putem zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na dodijeljenim sredstvima!

Facebook podijeli