Mali princ


Potaknuti dobrim rezultatima prijašnjih inicijativa (u 2011. godini članovi i volonteri Udruge obojali su žardinijere ispred Društvenog doma Šarampov Donji i posadili cvijeće; u 2012. sudjelovali smo u akciji «Zelena čistka») i dalje želimo brinuti o svom okolišu! Slika

Stoga smo u rujnu započeli s provedbom građanske inicijative pod nazivom «Prinčevi i princeze, prijatelji okoliša!», a u svrhu ostvarivanja prava na život u zdravom okolišu kroz okupljanje osviještenih građana koji će se zalagati za rješavanje aktualnih problema okoliša u svojoj lokalnoj zajednici.

Udruga «Mali princ» putem ove inicijative povezati će građane lokalne zajednice (članove i volontere Udruge, Mjesni odbor Šarampov Donji, Dobrovoljno vatrogasno društvo Šarampov Donji te sve druge zainteresirane građane) kako bi realizirali zajednički cilj – čišćenje i uređenje prostora oko Društvenog doma Šarampov Donji.

Glavna aktivnost ove inicijative je radna akcija u kojoj će građani naše lokalne zajednice sudjelovati na volonterskoj bazi, a u svrhu ostvarivanja navedenog cilja.

Radna akcija održati će se 07.10.2012., s početkom u 10:00 sati. Što ćemo raditi? Pokositi ćemo zelene površine i očistiti ih od smeća, pobojati žardinijere i posaditi cvijeće, urediti ćemo kamenjar, provjeriti ćemo ispravnost sprava na dječjem igralištu te pobojati iste, postaviti koševe za smeće… Čeka nas jedna vrlo zabavna nedjelja! Napominjemo da su za sve sudionike osigurani zaštitna oprema, materijal za provedbu radne akcije te osvježenje.

Pridružite nam se na radnoj akciji i učinite nešto korisno za našu lokalnu zajednicu!! Uz Vašu pomoć naš će okoliš biti ljepši, a naši prinčevi i princeze sretniji.

 

Građanska inicijativa «Prinčevi i princeze, prijatelji okoliša!» provodi se uz financijsku podršku Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Slika Slika

Facebook podijeli