Mali princ


Tek je počelo proljeće, a aktivnosti u Udruzi su u punom mahu!

Kao tri najvažnije aktivnosti se najčešće navode govorna, radna i fizikalna terapija. Govorna terapija je individualno prilagođena za sve korisnike, a u izvođenju ovih terapija se primjenjuje najnovija AAC tehnologija. Fizikalna terapija se također provodi u novouređenom kabinetu u prostoru Udruge uz kvalitetnu primjenu inovativnih metoda i pomagala. Konačno, radna terapija se sastoji od pružanja individualno prilagođenih radno-terapeutskih aktivnosti u zasebnom kabinetu za terapije, ponovno uz primjenu najnovije i inovativne AAC tehnologije.

Aktivnosti Udruge ne bi bile potpune bez naših kreativnih radionica. Upravo na ovim radionicama naša izvoditeljica neumorno dolazi do novih ideja i materijala uz pomoć kojih se našim korisnicima potiče njihova kreativna strana. Proizvodi koje naši korisnici izrade na prethodno navedenim radionicama su izloženi  na štandovima na manifestacijama u Ivanić-Gradu tijekom cijele godine, a neke od manifestacija na kojima možete pronaći radove naših korisnika su Bučijada i Advent. Radionice koje se nikako ne smiju izostaviti su radionice „Socijalnih vještina i životnih kompetencija“, na kojima naši korisnici u suradnji s izvoditeljicom razvijaju socijalne vještine kao preduvjet za lakše socijalno uključivanje te životne kompetencije koje im omogućuju samostalniji i ravnopravniji život. Udruga također provodi i „Informatičke radionice“ na kojima je naglasak na usvajanju novih digitalnih vještina, računalne pismenosti radi lakšeg snalaženja u online okruženju te na lakšoj integraciji na tržište rada.

Također smo ponosni na naša partnerstva i suradnje s ustanovama na području lokalne zajednice. Naime, provodili smo edukativne radionice za djecu prvih razreda u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka te za djecu predškolske dobi u DV Ivanić Grad, DV Roda, DV Kloštar Ivanić i DV Križ. U veljači je održana i edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike, a tema edukacije je bila „Terapeutska igra u radu s djecom s teškoćama u razvoju". Edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike i  edukativne radionice su održane u sklopu projekta "Ringišpil - prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru". Veliki značaj u provedbi naših projekata ima  i Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad, s kojim je ostvareno partnerstvo, a jedna od glavnih uloga Centra je redovito upućivanje potencijalnih korisnike radi mogućnosti ostvarivanja prava na terapije u Udruzi i upućivanje roditelja/skrbnika na to kako započeti postupak vještačenja kako bi se ustanovila prava dijagnoza i stupanj invaliditeta potencijalnih korisnika. Značajne suradnje su ostvarene i sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“, gdje naši korisnici svakog petka imaju treninge i vježbe u bazenu te sudjeluju u provedbi naših fizikalnih terapija. Karate klubom Mladost, gdje korisnici rade na poboljšanju svojih pokreta i ravnoteže, ŠNM „Naftašem“, gdje su korisnici odradili nogometne treninge i s Pučkim otvorenim učilištem koje drži funkciju izvoditelja „Dramsko-kreativnih radionica“, na kojima naši korisnici razvijaju empatiju i poboljšavaju socijalne vještine što olakšava socijalnu integraciju i njihovo uključivanje lokalnu zajednicu.

Naši korisnici su tijekom prošle godine uživali na nekoliko edukativnih izleta. U travnju 2021. godine, u sklopu aktivnosti "Zajedno za zajednicu", naši članovi su posjetili Muzej Ivanić-Grada i Gradsku knjižnicu Ivanić-Grad. U muzeju su naši članovi razgledali postavu Muzeja, družili se te porazgovarali o baštinskim temama. Zbog epidemioloških mjera u muzej se išlo u dvije manje grupe od po šestero osoba. U svibnju 2021. godine, korisnici su posjetili Gradsku knjižnicu Ivanić-Grad gdje su vidjeli koliko su knjige vrijedne i važne, razgledali postavu knjižnice i čuli nekoliko zanimljivosti o samom radu knjižnice. Možda i najzanimljiviji izlet je nastupio u rujnu prošle godine, kada su naši članovi u pratnji posjetili Park znanosti Oroslavje gdje su uživali u divnoj prirodi i posebnoj arhitekturi. U prvoj polovici 2022. godine, naše korisnike čekaju još 2 edukativna izleta!

Jedan od najbitnijih projekata Udruge pod nazivom „Moj osobni asistent u Malom princu“, koji je ujedno i prvi projekt Udruge financiran iz europskih izvora, se još uvijek provodi za 7 korisnika -  osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Korisnicima uslugu osobne asistencije pružaju 7 osobnih asistenata u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života te u svrhu prevencije institucionalizacije.

Moramo spomenuti i naše volontere koji redovno pronalaze slobodno vrijeme kako bi nama i našim korisnicima pomogli i omogućili jednostavniju provedba naših projekata i programa. Ponovno smo ponosni na naše partnerstvo sa Srednjom školom Ivan Švear čiji su učenici sudjelovali na volonterskim aktivnostima. Prošle godine, čak i uz sve epidemiološke mjere koje su otežavale realizaciju volontera, odrađeno je sveukupno 259 volonterskih sati uz pomoć 24 volontera.

Ovim putem želimo zahvaliti svim donatorima koji su omogućili provedbu naših projekata i programa, uključujući Grad Ivanić-Grad, Općinu Kloštar Ivanić, Općinu Križ, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva, Zagrebačku županiju, Europski socijalni fond, HEP d.d., Zakladu GNK Dinamo "Nema predaje".

Facebook podijeli