Mali princ


Projekt "I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici", financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 40.000,00 kn, uspješno je završen krajem listopada. Projekt je trajao 12 mjeseci, a s ciljem promicanja prava djece kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici. U nastavku donosimo rezultate projekta.

Kako bi djeca s teškoćama u razvoju mogla ravnopravno sudjelovati u integraciji i izražavanju svog mišljenja radili smo na osnaživanju njihovih kompetencija kroz radnoterapeutske aktivnosti (137 sati), pomoć u učenju (95 sati) te psihosocijalnu podršku (72 sata).

Izražavanje vlastitog mišljenja kroz kreativne i ekološke osviještene aktivnosti omogućeno je kroz tri ciklusa kreativnih radionica "Da mi je zlatna ribica". Kreativne radionice proveli smo u suradnji s tvrtkom Ivakop d.o.o. i Srednjom školom Ivan Švear. Ivakop d.o.o. održao je edukaciju o ponovnoj uporabi staklene ambalaže, a naučeno su djeca s teškoćama u razvoju zajedno sa srednjoškolcima mogla primijeniti oslikavajući staklenke na kojima su izražavali svoje želje i mišljenja.

Povećanje integracije i sudjelovanje djece u aktivnostima lokalne zajednice ostvarili smo kroz predstavljanje unikatnih radova s kreativnih radionica na raznim događanjima i manifestacijama u zajednici (Festival igračaka, Obrtnički sajam, Dani općine Križ i Bučijada). O projektu smo govorili i u emisiji "Razlike nisu važne" Obiteljskog radija Ivanić. Navedenim aktivnostima senzibilizirali smo građane za potrebe i prava djece.

U završnoj fazi projekta, u suradnji s partnerskom organizacijom Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad, održana je edukacija o pravima djece, čime smo poboljšali informiranost građana o pravima djece i uvjetima ostvarivanja pojedinih prava. Informiranje građana provedeno je i posredno, distribucijom edukativnih brošura o pravima djece.

Osnaživanje i razvoj dječjih kompetencija, razvoj samopoštovanja i osjećaja pripadnosti, izražavanje mišljenja i osjećaja uz podršku i prihvaćanje, recikliranje otpadnog materijala u kreativne svrhe, informiranost o ostvarivanju prava...sve navedeno govori o tome kako je projekt proveden na inovativan i interaktivan način. Važnost provedbe ovog projekta prepoznata je ne samo od članova Udruge te suradnika i partnera na projektu, već i od strane građana i ostalih dionika lokalne zajednice. Projekt je također prepoznati i od strane donatora te s ponosom ističemo kako je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financijski podržalo provedbu druge faze ovog projekta u godini 2017./2018.

Facebook podijeli