Mali princ


Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ ispunila je sve uvjete Europskog socijalnog fonda i osigurala sredstva u iznosu od 526.991,08 kn za provedbu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ prijavljenog  24. srpnja 2020. godine na poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza III UP.02.2.2.14“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Projektom  „Moj osobni asistent u Malom princu“ pružit će se usluga osobne asistencije za 8 korisnika s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog i/ili intelektualnog i mentalnog oštećenja. Glavni cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz uvođenje usluge osobne asistencije.

Provedba projekta je započela 11. siječnja 2021. godine, a početak provedbe usluge osobne asistencije započinje u ožujku 2021. godine. U pripremnoj fazi Udruga „Mali princ“ traži 8 osobnih asistenata (m/ž) i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju propisane uvjete, da se prijave na natječaj za „Osobnog asistenta za osobe s invaliditetom“ raspisanog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i portalu Moj posao.

Natječaj:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110918785

Nositelj projekta: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ"

Projektni tim: voditeljica projekta - Nives Mikulić, mag.međ. poslovanja, administartorica: Lana Magdić, dipl.lingv. i slav., koordinatorica za osobne asistente: Magdalena Antić

    

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Logo EU, Strukturmo fondovi, ESF
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

Pregled svih informacija o projektu: Projekt Osobni asistent u Malom princu

Facebook podijeli