Mali princ


U sklopu drugog modula edukacije za udruge pacijenata koju Ekonomski fakultet u Zagrebu održava u suradnji sa farmaceutskom tvrtkom Novartis, u četvrtak 22.03.2012. rad Udruge predstavljen je studentima EFZG. Ispred udruge «Mali princ» na drugom modulu, kao i na predstavljanju rada Udruge, sudjelovale su Andrea Lončarek, voditeljica stručne službe i Josipa Topolko, volonterka.

Facebook podijeli

Opširnije...

U prostorijama Društvenog Doma Šarampov Donji, u subotu 17.03.2012., s početkom u 18:00 sati održana je V. redovna godišnja Skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom «Mali princ». Skupštini su prisustvovali redovni članovi Udruge, volonteri te voditeljica stručne službe.

Facebook podijeli

Opširnije...

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Novartis Hrvatska zajednički su pokrenuli obrazovni program koji je dio globalnog projekta, a koji se paralelno odvija u desetak zemalja svijeta po sličnom modelu. Pod pretpostavkom dugoročne suradnje kreiran je projekt koji ima za cilj transfer ključnih kompetencija (znanja i vještina) prema udrugama pacijenata. Pored toga, dugoročan cilj projekta je strateško mapiranje svih ključnih dionika, njihovo savjetovanje zbog osnaživanja potencijala koje imaju, obuka ključnih ljudi kao i razvoj seta naprednih znanja.

Provedba projekta predviđena je kroz edukacije u dva ciklusa. U prvom ciklusu, od 01.03.2012. do 03.03.2012., ispred udruge «Mali princ» na edukacijama su sudjelovale Andrea Lončarek, voditeljica stručne službe i Josipa Topolko, volonterka.

Facebook podijeli

Opširnije...

I ove godine smo, već tradicionalno, organizirali maškare u «Malom princu». U srijedu, 22.02.2012., u prostorijama Udruge bilo je vrlo veselo. Udrugom su zavladale gatare, časna, domorodac, anđeo, vragovi, pčelica, bubamara, Štrumf, Elvis Presley, dame iz prošlosti, Pipi Duga Čarapa, gusar i mnogi drugi. Kreativnosti po pitanju maski svakako nije nedostajalo.

Facebook podijeli

Opširnije...

Udruga "Mali princ" osnovana je 24.02.2007. godine sa svrhom zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i drugih prava i interesa svojih članova te sa svrhom sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Ideja o osnivanju Udruge proizašla je iz želje roditelja djece s teškoćama u razvoju, koji su bili aktivni u raznim udrugama u Zagrebu, za sličnom vrstom djelovanja na lokalnom nivou budući da u ondašnje vrijeme u Ivanić Gradu, općini Kloštar Ivanić i općini Križ nije postojala udruga koja okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Danas obilježavamo 5 godina našeg rada!

Facebook podijeli

Opširnije...

Udruga «Mali princ» sudionica je na projektu «Mreža podrške» kojeg, uz financijsku pomoć Europske unije, provodi Udruga roditelja djece s posebnim potrebama «Put u život – PUŽ». Cilj projekta je širenje iskustava, znanja i stavova kako bi se roditelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ohrabrili i stvorili kritičnu masu koja će biti sposobna utjecati na stavove društva te stvaranje i implementaciju zakona.

U cilju osnaživanja roditeljskih organizacija i stvaranja neformalne podrške svih sudionika projekta, udruga «PUŽ» gostovala je u Ivanić Gradu od 16.02.2012. do 18.02.2012..

Facebook podijeli

Opširnije...

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" - PUŽ u travnju 2011. započela je s projektom "Mreža podrške", a kojeg provodi uz financijsku podršku Europske unije kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), Country Based Support Scheme (CBSS). Udruga "Mali princ", uz desetak drugih "roditeljskih" udruga s područja cijele Hrvatske, sudionica je na projektu.

Nakon sudjelovanja "Malog princa" na dva modula u Zagrebu (u travnju i studenom 2011.) stručnjaci PUŽ-a dolaze u Ivanić Grad.

Facebook podijeli

Opširnije...

Stranica 38 od 46